NVOG

De Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden, opgericht in 1986, is de overkoepelende belangenvereniging van ruim 60 organisaties van gepensioneerden, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. De NVOG behartigt de collectieve belangen van de bijna 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

De NVOG heeft een grotere diversiteit aan lidorganisaties en hun achterban: zowel kleine verenigingen als grote, en niet alleen verbonden aan ondernemingspensioenfondsen, maar ook bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen en verzekeraars.

De hoofdthema’s waarop de NVOG zich richt zijn Inkomen & Pensioenen, Zorg & Welzijn en Koopkracht. Centraal staat de materiële belangenbehartiging voor gepensioneerden. De NVOG is ook actief op EU-niveau, onder meer door deelname aan de Social Protection Expert Group in AGE EUROPE, als vertegenwoordiger van AGE-Nederland, waar een aantal landelijke organisaties lid van is.

Kijk voor meer informatie op www.gepensioneerden.nl