KNVG

Als koepel van verenigingen van gepensioneerden wil de KNVG de belangen van gepensioneerden behartigen en hun rechten in stand houden.

KNVG tracht dit doel te bereiken door actieve beïnvloeding van de politieke besluitvorming en door advisering van de bij de koepel aangesloten verenigingen.

De koepel beperkt zich daarbij niet tot de beleidsmakers in de  politiek, maar heeft ook contacten met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, met de toezichthouders en andere belanghebbenden.

Kijk voor meer informatie op www.knvg.nl