NOOM

Diversiteit is onze kracht   

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is opgericht met het doel om alle allochtone ouderen te representeren, zodat een sterke landelijke belangenbehartiging ontstaat. Daarnaast wil het NOOM diensten aanbieden en activiteiten faciliteren waaraan behoefte bestaat en waarin de deelnemende organisaties zich breed kunnen herkennen.

Van de migranten die in Nederland wonen, zijn er ruim 210.000 55-plus. In de komende vijf jaar, in 2015, zal dit aantal gegroeid zijn tot 360.000 personen. Deze groep ouderen is zeer divers en verkeert voor een belangrijk deel nog in een emancipatiefase. Om deze groeiende groep uit hun eigen kring te halen en midden in de maatschappij te zetten, is het belangrijk dat ze ten volle meedoet aan alles wat de samenleving te bieden heeft. Daarvoor is het goed om de rijkdom aan kennis en expertise van de oudere migranten samen te brengen.

De missie van het NOOM is:
Het bundelen en behartigen van gemeenschappelijke belangen van alle oudere migranten
én
Het bevorderen van het welzijn van oudere migranten.

Wij realiseren deze missie door:

  • Pleitbezorging en belangenbehartiging
  • Voorlichting
  • Lotgenotencontact
  • Uitwisseling van kennis, expertise en good practices.

Kijk voor meer informatie op www.netwerknoom.nl