Werkgevers, werknemers, ouderen, jongeren en pensioenfondsen: één pensioenstelsel, één set spelregels

De samenwerkende ouderenorganisaties NOOM, NVOG, Unie KBO en PCOB roepen samen met de ANBO, CNV Jongeren, FNV-Jong, FNV Senioren, KNVG, Pensioenfederatie en Stichting van de Arbeid het kabinet in een verklaring op om tot één set van financiële spelregels te komen voor alle pensioenfondsen. De organisaties willen geen tweedeling in het pensioensysteem maar één gemeenschappelijk toezichtkader waarbinnen alle typen pensioencontracten passen.

De nieuwe spelregels moeten volgens deze maatschappelijke organisaties  in ieder geval voldoen aan de volgende uitgangspunten:

  • Meer stabiliteit in de pensioenen en de premies. Hiermee kan voorkomen worden dat pensioenuitkeringen onnodig zwaar worden gekort (zoals de afgelopen tijd voorkomt) en dat forse premiestijgingen nodig zijn. Op die manier willen partijen alle generaties meer stabiliteit bieden. Spreiding van kortingen en verhogingen over een periode van maximaal tien jaar bevordert de gewenste stabiliteit.
  • Geen gedwongen conservatieve beleggingen tijdens wat lagere dekkingsgraden. Hierdoor wordt  indexatie in de toekomst vrijwel onmogelijk. Fondsen beleggen voor de lange termijn en moeten hierover helder zijn naar alle belanghebbenden.
  • Het voorkomen van juridische discussies over het zogenaamde ‘invaren’ van opgebouwde rechten.

De ondertekenaars, met een breed maatschappelijk draagvlak, rekenen erop dat het kabinet serieus rekening houdt met hun  verklaring en dat het kabinet hen nauw betrekt bij de verdere uitwerking van de nieuwe spelregels.

Lees hier de volledige verklaring.