Alle hens aan dek voor positie ouderen

De plannen van de regering zijn voor een groot aantal ouderen zeer ingrijpend. De samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG, NOOM en KNVG werken er daarom met man en macht aan om de politiek te bewegen de pijn te verzachten. Zij zullen zich hierbij richten op de verschillende begrotingsbehandelingen voor 2016 komend najaar. Lees op deze website over ons lobbywerk, ons optreden in de media en onze acties.

Unie KBO, PCOB, NVOG, NOOM en KNVG zijn er zeer van doordrongen dat de maatregelen en de plannen van de regering op allerlei gebied diep ingrijpen in de levens van ouderen. Dagelijks komen er telefoontjes, e-mails en brieven binnen van leden die vertellen over de kortingen en kosten waarmee ze worden geconfronteerd, en wat de consequenties daarvan voor hen zijn. Vooral waar het gaat om hun inkomen en de zorg, en daarmee ook ingrijpend op andere levensterreinen, zoals veiligheid, wonen en mobiliteit.