NIBUD-rapport over koopkracht 2016

NIBUD-onderzoek: gepensioneerden gaan er in 2016 niet of nauwelijks op vooruit. Lees meer over de cijfers.

NIBUD: gepensioneerden gaan er in 2016 niet of nauwelijks op vooruit
Begin januari 2016 maakte het Nibud de cijfers bekend over de ontwikkeling van de koopkracht. Het besteedbaar inkomen gaat meer omhoog dan uit het loonstrookje blijkt. Er is één uitzondering: gepensioneerden gaan er in 2016 niet of nauwelijks op vooruit. Volgens het NIBUD komt dit omdat veel pensioenen niet worden geïndexeerd. Zo heeft een huishouden met AWO en 20.000 pensioen per maand 4 euro minder te besteden dan vorig jaar. Bij een hoger aanvullend pensioen kan de koopkrachtdaling oplopen tot 35 euro per maand.

Verbeteringen realiseren voor senioren
Het NIBUD illustreert daarmee wat de gezamenlijke ouderenorganisaties bij herhaling hebben gesteld. Vanaf Prinsjesdag hebben zij met zorg naar voren gebracht dat groepen gepensioneerden niet meeprofiteren van het economisch herstel. Op meerdere momenten hebben zij bij kabinet en parlement bepleit om verbeteringen te realiseren voor senioren. In de berekeningen van het NIBUD wordt namelijk geen rekening gehouden met het gemeentelijk beleid waardoor de koopkracht nog verder daalt als er zorg of huishoudelijke hulp nodig zijn. Ook de lastenverlichting die uit het Belastingplan 2016 is gerealiseerd komt nauwelijks ten goede aan gepensioneerden. Overduidelijk is gekozen om de lastenverlichting ten goede te laten komen van werkend Nederland.

Niet het werkelijke koopkrachtplaatje
Zowel de gegevens van het NIBUD als de gegevens van het Ministerie van Sociale Zaken laten niet het werkelijke koopkrachtplaatje zien. De ouderenorganisaties bepleiten samen met Unie KBO, NVOG, KNVG en NOOM in gesprekken met het ministerie om het koopkrachtplaatje uit te breiden met informatie over het gemeentelijk zorgbeleid. Blijft staan dat de ouderenorganisaties vinden dat ouderen dit jaar aan de beurt zijn om daadwerkelijk iets te gaan merken van het economisch herstel, precies zoals het kabinet beloofde, maar nog niet kon waarmaken.