Koopkracht ouderen in de knel

De koopkracht van ouderen gaat al 8 jaar lang achteruit. Door stapeling van maatregelen die nadelig zijn voor ouderen. Stop de stapeling!

Koopkracht ouderen in de knel
De koopkracht van ouderen gaat al 8 jaar lang achteruit. Diverse inkomensvoorzieningen zijn versoberd of afgeschaft. En ook bij de overgang van zorgtaken naar de gemeenten (Wmo) is fors bezuinigd ten nadele van senioren. De ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG, KNVG en NOOM trekken daarom al geruime tijd samen ten strijde tegen de stapeling van maatregelen. Stop de stapeling!

Koopkrachtdaling voor ouderen: oorzaken
De koopkrachtdaling wordt veroorzaakt door een stapeling van maatregelen die nadelig uitpakken voor ouderen. Maatregelen bovendien die soms nadelig op elkaar inwerken. Daardoor komen mensen in de knel. Mensen met een chronische ziekte of een beperking en ouderen. Het gaat om:

Lees ook meer over: