CPB-rapport: koopkracht ouderen blijft achteruitgaan

De koopkracht van ouderen zal in 2017 opnieuw dalen, tenzij de overheid maatregelen neemt. Dat blijkt uit CPB-onderzoek.

CPB-rapport: koopkracht ouderen blijft achterlopen
Op 7 maart 2016 presenteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CPB) het rapport ‘Onzekere Wereld, Nederlandse economie stabiel’, met daarin ramingen voor 2016 en 2017. De koopkracht van ouderen zal in 2017 opnieuw dalen. Het CPB verwacht voor 2017 een koopkrachtdaling voor 65-plussers van 1,3% en voor uitkeringsgerechtigden van -1%. Werkenden gaan er opnieuw op vooruit, namelijk met 0,6%.

Verregaande plannen ongewenst
In het rapport doet het CPB ook voorstellen voor beleidsveranderingen die veel mensen raken, onder wie senioren. Het gaat om het anders belasten van de eigen woning en het verknopen van pensioen aan koophuis. Het persbericht van het CPB noemt echt niet de twee meest ingrijpende opties voor veel ouderen. De samenwerkende ouderenorganisaties doen dit wel:
1. Belasten eigen woning in box 3 en afschaffen van de ‘Hillenregeling’
2. Minder pensioenopbouw woningbezitters (‘verknoping pensioen en eigen woning’)

Riskant en gevaarlijk
Mochten deze aanbevelingen van het CPB tot overheidsbeleid worden, dan heeft dit nogal wat gevolgen voor huizenbezitters en voor het pensioenstelsel. Het CPB gaat volgens de ouderenorganisaties onvoldoende in op de implicaties van de forse beleidswijzigingen. PCOB, KNVG, NVOG, NOOM en Unie KBO vinden deze ideeën riskant en gevaarlijk, omdat nog onbekend is wat de effecten zijn op de pensioenen en koopkracht van oudere huizenbezitters. Bovendien wordt het Nederlandse pensioenstelsel ondermijnd door vermindering van de solidariteit.

Download het volledige CPB-rapport