Verzoek aan Eerste Kamer om zorgvuldigheid bij afschaffen tegemoetkomingen

eerstekamer

De ouderenorganisaties verzoeken gezamenlijk de Eerste Kamer om zorgvuldigheid bij afschaffen van tegemoetkoming WTCG en compensatie eigen risico. Voor veel ouderen veroorzaken overheidsmaatregelen een daling van de koopkracht door stapeling in zorgkosten.

Vandaag, dinsdag 27 mei, buigt de Eerste Kamer zich over de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de compensatie eigen risico (CER). De Tweede Kamer is hier op 29 januari al mee akkoord gegaan. Het wordt een taak van de gemeente om, waar noodzakelijk, op maat aanvullende inkomensondersteuning te realiseren.

Forse teruggang koopkracht
We krijgen hier te maken met het fenomeen ‘gooi geen oude schoenen weg voor je nieuwe hebt’. Er dreigt voor veel ouderen een forse teruggang in koopkracht. Ook ziet het er – door inrichting van de voorgenomen regeling en de manier waarop gemeenten dit gaan oppakken (gedeeltelijk via de bijzonder bijstand) – naar uit dat de middelen niet adequaat terecht komen bij die ouderen die het geld hard nodig hebben. De CSO pleit in een brief aan de Eerste Kamer nogmaals zorgvuldigheid te betrachten op dit dossier.

Niet-gebruik
Ook pleit de CSO voor een goede monitoring waarbij wordt nagegaan of de gemeenten daadwerkelijk een aanvullende inkomensvoorziening getroffen hebben. En zo ja in hoeverre er sprake is van niet-gebruik van deze voorziening door ouderen met hoge zorgkosten.

De brief aan de Eerste Kamer leest u hier.