Verlaging van de AWBZ- premie blijkt een sigaar uit eigen doos

De verlaging van de AWBZ premie blijkt een sigaar uit eigen doos. Via een verhoging van de inkomstenbelasting en de premie zorgverzekering betalen we in 2015 meer dan in 2014.

De premie voor de AWBZ wordt in 2015 fors verlaagd. De AWBZ-premie maakt deel uit maakt van het tarief in de 1e en 2e schijf van de inkomstenbelasting. Normalerwijs zou de daling van de AWBZ premie dan ook leiden tot een verlaging van de inkomstenbelasting.

Maar helaas die vlieger gaat niet op, want tegenover die daling van de AWBZ premie staat een verhoging van het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting. Die verhoging wordt door de regering ‘verkocht’ als een verlaging, dus die AWBZ-premieverlaging is van vestzak naar broekzak gegaan in de rijksbegroting. Dat is deels te begrijpen omdat een deel van de taken uit de AWBZ naar de gemeenten gaan, dat deel betalen we dus extra. Daarvoor vindt een (gekorte) afdracht plaats naar de gemeenten.

Voor de taken die naar de zorgverzekeraars gaan wordt de premie zorgverzekering verhoogd, met andere woorden: dat deel betalen we zelf. Kortom we worden blij gemaakt met een sigaar uit eigen doos.

Getallen:

  • De AWBZ-premie wordt in 2015 fors verlaagd, nl. van 12,65% naar 9,65%.
  • Het tarief in de eerste schijf van de inkomsten belasting stijgt ¼% (t.o.v. 2014)
  • In vergelijking met  2013 daalt het tarief een ½%
  • Voor de taken die naar zorgverzekeraar gaan, wordt de  premie zorgverzekering verhoogd.