Koopkrachtverlies voor ouderen?

Niemand gaat er volgend jaar in koopkracht op achteruit. Dat lijkt de uitkomst van de begrotingsbesprekingen van het kabinet. Het koopkrachtverlies van gepensioneerden en mensen met een uitkering zou zijn weggewerkt. Goed nieuws vinden de samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM.

Dat meldt RTL Nieuws donderdag 27 augustus op basis van Haagse bronnen. Uit ramingen van het Centraal Planbureau bleek eerder dat gepensioneerden en mensen met een uitkering er in 2016 op achteruit zouden gaan. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken zei daarop dat dit gecompenseerd moest worden. Asscher gaf na de begrotingsraad van donderdag aan dat het de inzet was om alle minnen weg te poetsen.

Einde aan stapeling
Hoe de koopkrachtplaatjes precies uitpakken, wordt pas op Prinsjesdag bekend. De ouderenorganisaties hebben het Nibud gevraagd om ook dit jaar de gevolgen van de kabinetsplannen voor de koopkracht van ouderen (diverse groepen) duidelijk in kaart te brengen. Wij hebben dan onze eigen, eerlijke cijfers.

De samenwerkende ouderenorganisaties voeren al jarenlang actie tegen de zogenoemde ‘stapeling’, die de koopkracht van ouderen al jaar-in jaar-uit laat dalen. Wij zijn hoopvol dat aan deze stapeling nu een einde komt.