Succesvolle manifestatie tegen nieuw Financieel Toetsingskader

manifestatie02-12-2014“Wij willen koopkracht! Nu!” Dat was de kreet waarmee de ouderenorganisaties gistermiddag samen met andere organisaties en initiatiefnemer FNV circa 500 boze burgers de straat op stuurde richting parlement. Het doel van de manifestatie? De leden van de Eerste Kamer ervan overtuigen dat het wetsvoorstel Financieel Toetsingskader (nFTK) van staatssecretaris Klijnsma de prullenbak in moet. En we werden gehoord: het debat hierover is uitgesteld en onze bezwaren en vragen zijn overgenomen door de Eerste Kamer en voorgelegd aan de staatssecretaris.

In de Nieuwe Kerk aan het Spui in Den Haag hadden zich rond15.00 uur mensen van diverse pluimage verzameld: vakbondsmensen, ouderenorganisaties maar ook jongeren en andere belangstellenden. Fijn om te zien dat vakbeweging en ouderen samen optrekken om een vuist te maken tegen de onzalige regeringsplannen.

Warm onthaal
De belangstellenden kregen letterlijk een warm onthaal: er werd warme chocolademerk (met slagroom!) en speculaas geserveerd. Spreekstalmeester was Corrie van Brenk, voorzitter Abvakbo FNV. Zij gaf het woord aan verschillende sprekers waaronder Gijs van Dijk (FNV bestuurslid), een vertegenwoordiger van de Vakcentrale voor Professionals, het actiecomité FNV, een ouder echtpaar waarvan de vrouw al 70 jaar vakbondslid is, sprekers van FNV jongeren en senioren, Martin van Rooijen (voorzitter KNVG) en, als manifestatie02-12-2014-3laatste, FNV voorzitter Ton Heerts. Jaap van der Spek, voormalig PCOB-directeur en huidig voorzitter van de NVOG sprak namens de ouderenbonden, verenigd in de koepel CSO (NVOG, Unie KBO, PCOB en NOOM). Ook hij maakte nog eens duidelijk dat het nFTK onnodig en schadelijk is voor zowel ouderen en de daarna komende generaties. Na de toespraken gingen de demonstranten onder uitgebreide politiebegeleiding in optocht naar de poort van het Binnenhof, waar een petitie werd aangeboden aan een aantal Eerste Kamerleden.

Gehoord
Peter Kruitbosch van de PCOB was ook aanwezig en vertelt: “Er kwamen diverse Eerste Kamer-leden naar buiten om naar ons te luisteren. Ik heb onder andere Jan Nagel en Henk Krol gezien. Zij spraken met de delegatie. Goed om gehoord te worden.” Tijdens de bijeenkomst werd het relatief goede nieuws bekend gemaakt dat de behandeling van het nFTK is uitgesteld. Er werd zelfs gesuggereerd dat de behandeling wel eens pas in februari zou kunnen plaatsvinden. Of dat werkelijk zo is, moet worden afgewacht. Er is bij de Kamerleden veel aarzeling, ook bijvoorbeeld bij de VVD. Volgens een aantal Kamerleden die met ons in gesprek gingen in Den Haag, gaat het nu om de vraag of Klijnsma het debat wel aankan. Er is een kans dat alles daarom over oud & nieuw wordt getild. We wachten af. De manifestatie was in elk geval een groot succes!

Stop de StapelingHoe nu verder?
PCOB-beleidsmedewerker Peter Kruitbosch blikt terug: “Het was goed dat wij tijdens de manifestatie gezamenlijk onze lieten stem lieten horen, als ouderenorganisaties, vakbonden en andere belangstellenden.  Deze manifestatie ging dan specifiek over het nFTK, maar wij als ouderenorganisaties maken ons bijvoorbeeld ook veel zorgen over het verdwijnen van de ouderentoeslag in 2016, dat gaat grote problemen veroorzaken in de levens van ouderen met een wat minder pensioen. ‘Stop de stapeling!’, blijft de leus die we onder de aandacht moeten brengen! Het is nu eerst de reactie van de staatssecretaris op onze vragen en bezwaren afwachten en horen wanneer er weer gedebatteerd wordt, daarna kunnen we onze vervolgstappen bepalen.”