Succesvolle lobby: koopkrachttegemoetkoming voor alle lage inkomens

Portemonnee met geld

Onze lobby voor het recht op de koopkrachttegemoetkoming voor alle lage inkomens – dus ook voor AOW’ers – is met succes bekroond! Wij vroegen de Tweede Kamer te regelen dat niet alleen bijstandsgerechtigden maar ook ouderen met een laag inkomen (110% van het sociaal minimum) onverkort recht hebben op een eenmalige koopkrachttegemoetkoming. D66 diende daartoe vervolgens een amendement in, dat op 24 juni in de Tweede Kamer werd aangenomen. Gemeentes zijn hiermee verplicht om aan alle personen met een laag inkomen de tegemoetkoming te verstrekken. Dus niet alleen aan bijstandsgerechtigden, zoals in het oorspronkelijke voorstel stond, maar ook aan gepensioneerden en werkenden met een laag inkomen.

Koopkracht op peil
De betreffende tegemoetkoming is voor alleenstaanden 70 euro, voor gezinnen 100 euro en voor alleenstaande ouders 90 euro. Het geldt voor iedereen met een inkomen tot maximaal 110 procent van het minimumloon. De genoemde minima hebben het voor hun koopkracht hard nodig. Zeker die ouderen wier koopkracht amper op peil blijft, een feit waarover wij al eerder berichtten in de media en in onze landelijke belangenbehartiging.