Stop gedempte kostendekkende pensioenpremie!

Door de gedempte kostendekkende premie is het nog lastiger om pensioenen te indexeren. De gezamenlijke ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG. roepen staatssecretaris Klijsma dan ook op deze maatregel te stoppen.

De gevolgen van het mogen hanteren van de gedempte kostendekkende premie werden onlangs duidelijk. 9 oktober 2015 stuurde staatssecretaris Klijnsma het onderzoek over de ‘gevolgen lage rente en UFR voor de financiële positie pensioenfondsen’ naar de Tweede Kamer. De ouderenorganisaties waarschuwen voor de grote gevolgen voor gepensioneerden, die nu al jaren worden geraakt door achterblijvende koopkracht. Zo’n 15% van de gepensioneerden zal te maken krijgen met een korting op hun pensioen, zo blijkt uit het onderzoek van Klijnsma.

De gezamenlijke ouderenorganisaties roepen de staatssecretaris met klem op om de gedempte kostendekkende pensioenpremie niet langer toe te staan. In ieder geval zo lang het, gezien de dekkingsgraad, niet mogelijk is om de pensioenen te indexeren.

>> De brief die is verstuurd kunt u hier lezen.