Staatssecretaris Jetta Klijnsma erkent stapeling van maatregelen die ouderen treft

Staatssecretaris-Jetta-Klijnsma-SZW-2Ouderen verdienen, na acht jaar van koopkrachtdaling, koopkrachtherstel. Dat brachten ouderenorganisaties donderdag 29 juni onder de aandacht in Den Haag. Ouderenorganisaties KBO, NVOG, KNVG, PCOB en NOOM zaten met minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om tafel. Hoog op de agenda stonden koopkracht en pensioenen. De ouderenorganisaties drongen er bij de bewindslieden op aan maatregelen te treffen die de verwachte pensioenkortingen voorkomen. 

Asscher en Klijnsma, de bewindslieden die verantwoordelijk zijn voor het ouderenbeleid, lieten daarop weten in de komende maanden de koopkrachtcijfers scherp in de gaten te houden en te streven naar evenwicht in de koopkrachtplaatjes voor werkenden en gepensioneerden in 2017. Zij zegden daarbij toe specifieke aandacht te hebben voor ouderen met lagere inkomens en hoge zorgkosten. Staatssecretaris Klijnsma erkende dat senioren door de stapeling van maatregelen in grote problemen kunnen komen.

Pensioenkorting
De ouderenorganisaties brachten ook de huidige situatie bij pensioenfondsen ter sprake. Zij willen het besluit om te korten op pensioenen twee jaar opschorten, of in ieder geval zolang de rentestand (bij de Europese Centrale Bank) laag blijft. Klijnsma nam de suggesties ter harte, maar deed vooralsnog geen toezeggingen, omdat zij pas in het najaar meer duidelijkheid verwacht. Wél gaf zij wederom aan graag met de ouderenorganisaties in gesprek te blijven en hun bijdrage aan de pensioendiscussie zeer te waarderen.

Mantelzorgboete
De kostendelersnorm stond eveneens op de agenda, de mantelzorgboete voor ouderen met een onvolledige AOW, zoals veel migranten en grensarbeiders. Zij worden al langere tijd met deze boete – in feite een straf op voor elkaar zorgen – geconfronteerd als ze samenwonen. De ouderenorganisaties willen dat hier een einde aan komt. De staatssecretaris wil hier vooralsnog echter niets aan doen omdat zij dan ‘de gehele bijstandswet op de schop moet nemen’. Omdat de ouderenorganisaties wél mogelijkheden zien voor het afschaffen van de mantelzorgboete voor AIO’ers en andere groepen, zetten zij hun strijd voort.

Werkloosheid
Tot slot ging het gesprek over de hoge werkloosheid onder 50-plussers en het Actieplan Ouderenwerkloosheid van minister Asscher. De situatie voor werkzoekende ouderen van 50 tot 67 jaar is penibel. De kans op armoede neemt flink toe. Binnenkort volgt een apart verdiepend gesprek hierover met ambtenaren van het ministerie.

KBO, NVOG, KNVG, PCOB en NOOM kijken terug op een positief gesprek met de twee PvdA-bewindslieden. Evenals bij een eerder gesprek in december is goed naar de wensen en zorgen van senioren geluisterd. Nu nog een doorvertaling ervan in beleid, zoals al meer dan 10.000 senioren middels een e-card vroegen in het kader van de actie Stop de Stapeling. De resultaten zullen de ouderenorganisaties vanzelfsprekend scherp volgen.

Laat uw stem horen
Heeft u al een e-card verstuurd? Verstuur een e-card naar de Tweede Kamer