Senaat stemt voor mantelzorgboete

Vraag en antwoord Zorg zonder verblijf Spaargeld

Wat een tegenvaller! Op 1 juli stemde de Senaat in met een pakket bezuinigingsmaatregelen in de sociale zekerheid. Inclusief de omstreden mantelzorgboete. Een motie om later over de boete te beslissen, werd verworpen. De senaat nam genoegen met de toezegging van staatssecretaris Klijnsma om de effecten te onderzoeken.

Op dinsdag 1 juli stemde de Eerste Kamer over de Wet werk en bijstand. Waaronder de kostendelersnorm, de ‘mantelzorgboete’. Over dit onderwerp is langdurig gedebatteerd in de Eerste én de Tweede Kamer. De Kamerleden van verschillende partijen zijn ook veelvuldig in de media geweest en hebben vurig hun meeleven betoond met zorgbehoevende AOW-ers en hun mantelzorgers.

Solidair?
Lang zag het er dus naar uit dat de Senaat weerstand zou bieden tegen de mantelzorgboete. De ouderenorganisaties waren hier blij mee, want zij zijn van mening dat de boete de zorg voor elkaar ondermijnt. Bovendien geeft het kabinet een verkeerd signaal aan Nederlanders af die zelf de zorg voor hun ouders op zich willen nemen, wat toch een wens is van het kabinet onder het mom van de participatiemaatschappij.

Onderzoek
Het aanvankelijke maatschappelijke en politieke verzet leidde er toe dat staatssecretaris Klijnsma de invoering van de mantelzorgboete voor AOW-ers uitstelde tot 1 juli 2016. Komend jaar laat zij onderzoek doen hoe mantelzorgers het beste ondersteund kunnen worden. Dit onderzoek neemt ook de effecten van de kostendelersnorm op de mantelzorg mee. De uitkomsten van het onderzoek bespreekt de bewindsvrouw met de Tweede en de Eerste Kamer. Maar wat gaat dit onderzoek doen? Een aantal senatoren vroeg tevergeefs of de uitkomsten van het onderzoek konden leiden tot het schrappen van de mantelzorgboete. Op 1 juli kwam een motie in stemming om pas over de kostendelersnorm te stemmen als de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn én na uitdrukkelijke instemming van de Eerste Kamer. Deze motie werd verworpen. Het was de laatste strohalm voor hulpbehoevende AOW-ers en hun inwonende verzorgers. De bezuinigingswind is voor hen extra guur.

De CSO stuurde een brief aan de Eerste Kamer om knelpunten rond om de mantelzorgboete op te lossen. Lees hier de brief.

Aanvulling: inmiddels zijn de ouderenorganisaties wel betrokken bij het onderzoek naar de mantelzorgboete. Op 15 oktober vond een eerste gesprek plaats met staatssecretaris Klijnsma en ambtenaren.