Samenwerkende ouderenorganisaties CSO niet gerustgesteld over zorgakkoord!

stetoscoop

Vandaag werd bekend dat het Kabinet en de oppositiepartijen een zorgakkoord hebben gesloten. De definitieve details zijn nog niet bekend, maar wel duidelijk is dat er minder bezuinigd wordt op de ouderenzorg. Dit gaat echter ten koste van de vrije artsenkeuze van mensen.

De samenwerkende ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO, NVOG en NOOM zijn blij dat er komende jaren minder bezuinigd wordt op ouderenzorg en pleiten ervoor dat dit ten goede komt aan de groep die nu een zorgzwaartepakket 4 heeft en niet thuis kan blijven wonen. Wij pleiten ook dat er middelen beschikbaar komen voor voldoende specialistische dagbesteding en logeeropvang in de Wmo, zodat mantelzorgers ontlast worden en ouderen daadwerkelijk langer thuis kunnen blijven wonen.

Het afschaffen van de vrije artsenkeuze is echter een zorg voor de ouderenorganisaties. Voor veel andere behandelingen zijn ouderen waarschijnlijk aangewezen op behandelaars waarmee hun zorgverzekeraar een contract sluit. Maar hoe en wat precies, dat moet nog worden afgesproken. Hadewych Cliteur, directeur CSO: ,,Ik vind dit onbegrijpelijk omdat het Kabinet bij de hervormingen van de langdurige zorg burgers oproept meer eigen regie en verantwoordelijkheid te nemen, terwijl dit akkoord burgers de vrijheid ontneemt om hun eigen behandelaar te kiezen. Door het aan de zorgverzekeraars over te laten is het voor onze achterban niet helder of de prijs belangrijker is dan de kwaliteit van de zorg. Wij vinden het belangrijk dat ouderen zelf invloed hebben op de keuze voor hun zorgverleners.”

Als de definitieve details duidelijk zijn zal de CSO zijn reactie aan Kabinet en oppositie partijen laten weten.