Red uw koopkracht: heeft u al een hartenkreet verstuurd?

stop-de-stapeling-logo-email-2Heeft u al meegedaan aan ‘Stop de stapeling?  Sinds 20 mei loopt deze kaartenactie en meer dan 12.500 senioren uit de achterbannen van PCOB, Unie KBO, NVOG, KNVG en NOOM hebben inmiddels een digitale kaart verstuurd naar landelijke politieke partijen naar keuze. Met de kaart roepen ze op een eind te maken aan de jarenlange koopkrachtachteruitgang die ouderen treft. De papieren kaart die u bij de nieuwste editie van Perspectief aantrof is ongetwijfeld ook al door duizenden mensen verstuurd. De actie loopt door tot Prinsjesdag. De gezamenlijke ouderenorganisaties willen hiermee invloed uitoefenen op de vaststelling van overheidsbegroting voor 2017.

Senioren springen niet snel op de barricaden. Maar de gemiddelde koopkracht van 65-plussers gaat al acht jaar op rij achteruit, door stapeling van allerlei overheidsmaatregelen. Bij mensen met een AOW en een klein aanvullend pensioen (€10.000) ging het in de periode van 2009-2015 om -6% bij alleenstaanden en bij echtparen om 8% achteruitgang. Terwijl voor gepensioneerden geldt dat ze hun inkomen niet kunnen veranderen als hun uitgaven stijgen en andere bevolkingsgroepen wel kleine voordelen krijgen nu de economie weer aantrekt.

Het moet duidelijk worden dat lang niet alle 3,5 miljoen ouderen het zo goed hebben als wordt beweerd. Integendeel. Dit blijkt niet alleen uit onderzoek, dagelijks ontvangen we voorbeelden en horen we verhalen van ouderen over hun persoonlijke situatie. Niet alleen aan de kant van het inkomen, ook aan de kant van de uitgaven. Denk aan mensen die chronisch ziek zijn met hoge medicijnkosten, mensen die wel goedkoper willen wonen maar geen betaalbare woning kunnen vinden, mensen die gekort worden omdat ze samenwonen of mensen die in de ‘armoedeval’ belanden bij langdurige werkloosheid en bij wie de pensioengerechtigde leeftijd nog op zich laat wachten. Deze jarenlange achteruitgang moet worden omgebogen.

Nu al effect
Onze lobby in Den Haag wordt krachtiger met deze actie ‘Stop de stapeling’ in de rug. Zo is tijdens het gesprek op 29 juni met minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) erkend dat senioren door de stapelingseffecten van beleidsmaatregelen in grote problemen kunnen komen. Zij lieten weten de komende maanden de koopkrachtcijfers scherp in de gaten te houden en te streven naar evenwicht in de koopkrachtplaatjes voor werkenden en gepensioneerden in 2017. Zij zegden daarbij toe specifieke aandacht te hebben voor ouderen met lagere inkomens en hoge zorgkosten.

Regelmatig duiken er nu geruchten op over meevallers, die al dan niet besteed gaan worden aan gepensioneerden. Hoe meer geruchten, hoe beter, maar daarmee is het nog geen feit. Augustus en september worden spannende maanden.

Nieuw pensioenstelsel
Op 8 juli heeft het ministerie van SZW de perspectiefnota over een nieuw pensioenstelsel naar de Tweede Kamer gestuurd, als resultaat van de jarenlang gevoerde Nationale Pensioendialoog. Het is de bedoeling dat er in 2020 een nieuw stelsel komt, maar deze ingrijpende operatie vergt grote zorgvuldigheid en ook vele miljarden. Veel nieuws bevat de nota niet, hoewel de positieve en negatieve effecten voor senioren wel steeds duidelijker worden. De ouderenbonden verwachten dat de discussie over het nieuwe stelsel een belangrijk onderwerp wordt in de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart volgend jaar. De uitgangspunten rondom een nieuw stelsel worden ingebracht: meer individueel maatwerk maar gezamenlijk risico’s delen, in relatie tot evenwichtige koopkrachtplaatjes.

> Verstuur ook uw hartenkreet voor Stop de stapeling