Petitie ‘Mantelzorgboete NEE!’ aangeboden aan de Commissie SZW van de Eerste Kamer

mantelzorgboete De Eerste Kamer behandelt op dinsdag 24 juni dinsdag de Invoeringswet Participatiewet (33.161) en deWet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten (33.801). Een van de thema’s is dan de veelbesproken kostendelersnorm. In de media ook wel de ‘mantelzorgboete’ genoemd. De in de CSO samenwerkende ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO, NOOM en NVOG hebben de laatste maanden gestreden tegen de invoering van de kostendelersnorm in de AOW. De uitvoering ervan is weliswaar uitgesteld tot 1 juli volgend jaar, maar de samenwerkende ouderenorganisaties zijn van mening dat dit hele fenomeen van tafel moet. Immers deze norm staat haaks op het voorgenomen beleid van Schippers en van Rijn waarbij het beroep op mantelzorgers de komende jaren fors zal stijgen en er vanuit de mantelzorger een steeds grotere inzet gevraagd zal gaan worden in het proces rondom de zorg.

Afgelopen dinsdag werd een petitie: ‘Mantelzorgboete NEE’, aangeboden aan de leden van de Senaat. In de petitie wordt gepleit voor afschaffing van de kostendelersnorm. Deze petitie (een initiatief van Johnny Rijks uit Dinxperlo) werd mede door de CSO ondertekend. De CSO was erbij . Namens de CSO was Maarten Maas, lid van de commissie inkomen van de CSO en tevens voorzitter van de werkgroep koopkracht van de NVOG aanwezig.

Met de petitie werd een brochure uitgereikt, ‘De mantelzorger aan het woord’ waarin een aantal verhalen zijn opgetekend van mensen die zich in een mantelzorg situatie bevinden.

De volgende families worden geschetst:

  • Familie Hof (kinderen in bijstand en moeder heeft AOW)mantelzorgboete-nee-petitie-mantelzorg-1
  • Harry Cladder (verzorgt zijn dementerende moeder van 92)
  • Steven van Zundert (verzorgt zijn volledige arbeidsongeschikte moeder, die ANW-uitkering heeft)
  • Fatima Aissa (verzorgt 73-jarige moeder met partiële AOW en AIO)
  • Johnny Rijks (verzorgt 73-jarige vader, startte petitie in Dinxperlo)
  • Mevrouw Hoppe (70, wordt verzorgd door haar zoon).

De petitie werd uitgereikt door mevrouw Hoppe en in ontvangst genomen door de commissievoorzitter (mw. J.J. Sylvester) in aanwezigheid van een flink aantal commissieleden. Zij namen ruim de tijd om zich te laten informeren en de toelichting te aanhoren. Gezien de opkomst van zowel publiek als leden van de Senaat concluderen wij dat het onderwerp mensen raakt.

Ons appel aan de Senaat is dan ook om mee te gaan met de petitie!

(Zie ook de NVOG-site en SBS6 Hart van Nederland van 17 juni).