Ouderenorganisaties vinden het nieuwe Financiële Toetsingskader overbodig en schadelijk

tweede-kamer-stoelDe samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM wijzen het het nieuwe Financiële Toetsingskader af, omdat het overbodig is en schadelijk.

Het stelsel dat er nu is, heeft zich inmiddels bewezen, ook in de achterliggende crisisjaren. Aanpassing daarvan is overbodig. Wij denken dat met een paar aanpassingen, bijvoorbeeld het uitsmeren van tekorten over meerdere jaren, het huidige toetsingskader nog jaren mee kan en dat het onverstandig is om nu tussentijds een fors nieuw toetsingskader te realiseren, met lange termijn consequenties, terwijl inmiddels de voorbereidingen zijn gestart om te komen tot een nieuw pensioengebouw.

Het pensioencontract is een privaatrechtelijke overeenkomst. In een tijd van eigen verantwoordelijkheid en marktwerking, waarin aan pensioenfondsbestuurders terecht grote eisen worden gesteld, zou de staat zich uiterst terughoudend moeten opstellen.

Het nFTK is schadelijk omdat door de stapeling van zekerheden (extra buffervorming, toekomstbestendige indexatie) een aanslag wordt gedaan op komende indexeringen, hetgeen slecht is voor zowel jongeren als ouderen. Door de extra buffervorming wordt bovendien een grote hoeveelheid geld, dat wordt uitgezet in het buitenland, onttrokken aan onze economie, met alle negatieve consequenties van dien. Het verhogen van de buffers geeft bovendien een schijnzekerheid, want ook met hoge buffers is er nog steeds sprake van mogelijke instabiliteit. Als de aandelenmarkten bijvoorbeeld instorten, of in het geval van een blijvend lange lage rente, zijn er dezelfde problemen te verwachten als nu.

Het nFTK is tevens schadelijk omdat toegestaan wordt dat de premieberekening plaats vindt op basis van verwacht rendement. Hierdoor ontstaat er inconsistentie is tussen de grondslagen voor de premie en voor de verplichtingen. Premies moeten op dezelfde grondslagen worden vastgesteld als de verplichtingen en dus echt kostendekkend zijn, zodat er geen eigen vermogen hoeft te worden gebruikt om de toekomstige pensioenen van actieven ‘overeind te houden’ of omgekeerd.

Jos Berkemeijer, voorzitter pensioenen CSO
Martin van Rooijen, voorzitter KNVG
Jaap van der Spek, voorzitter NVOG