Ouderenorganisaties verzoeken Eerste Kamer zorgvuldigheid en monitoring bij afschaffing WTCG en CER

Op dinsdag 27 mei 2014 buigt de Eerste Kamer zich over de afschaffing van de WTCG en de CER. De Tweede Kamer is hier op 29 januari al mee akkoord gegaan. Het wordt een taak van de gemeente om, waar noodzakelijk, op maat aanvullende inkomensondersteuning te realiseren.

Forse teruggang koopkracht
We krijgen hier te maken met het fenomeen ‘gooi geen oude schoenen weg voor je nieuwe hebt’. Er dreigt voor veel ouderen een forste teruggang in koopkracht. Ook ziet het er naar uit – door inrichting van de voorgenomen regeling en de manier waarop gemeenten dit gaan oppakken (gedeeltelijk via de bijzonder bijstand) – dat de middelen niet adequaat terecht komen bij die ouderen die het geld hard nodig hebben. De koepel van ouderenorganisaties pleit in een brief aan de Eerste Kamer nogmaals zorgvuldigheid te betrachten op dit dossier.

Niet-gebruik
Ook pleiten de samenwerkende ouderenorganisaties voor een goede monitoring waarbij wordt nagegaan of de gemeenten daadwerkelijk een aanvullende inkomensvoorziening getroffen hebben. En zo ja: in hoeverre er sprake is van niet-gebruik van deze voorziening door ouderen met hoge zorgkosten.

Lees hier de brief van de ouderenorganisaties aan de Eerste Kamer