Ouderenorganisaties uiten zorgen bij Asscher en Klijnsma

asscherOp 3 september zat een delegatie van de koepel van ouderenorganisaties CSO aan tafel bij vicepremier Asscher en staatssecretaris Klijnsma. Het werd een pittige gesprek over diverse onderwerpen, waaronder de koopkracht van ouderen.

Ook de rol van minister Asscher als coördinerend bewindspersoon ouderenbeleid werd aan de orde gesteld. De CSO toonde zich zeer bezorgd over de koopkrachtontwikkeling van grote groepen ouderen in Nederland, en hield een warm pleidooi voor compenserende maatregelen. Minister Asscher deed geen enkele toezegging en verwacht dat 2015 een zwaar jaar wordt voor iedereen, inclusief de ouderen.

De CSO bleef op haar beurt aandringen op een gelijkwaardige koopkrachtpositie van ouderen in onze samenleving. Met andere woorden: ouderen mogen niet onevenredig zwaar getroffen worden door grote nadelige gevolgen van stapeling van maatregelen vanuit verschillende departementen. Vandaar ook ons krachtige pleidooi voor een betere afstemming en coördinatie tussen die departementen. Minister Asscher heeft al eerder toegezegd hier een rol in te willen spelen. Daaraan zullen we de minister houden.

De CSO-delegatie was na afloop van het overleg bepaald niet gerustgesteld en heeft aangedrongen op een spoedig vervolgoverleg. “Er is nog een hoop werk aan de winkel”, aldus delegatievoorzitter Wil van der Kruijs.