Ouderenorganisaties steunen motie-Klein: mantelzorgboete moet van tafel

mantelzorg

Morgen stemt de Tweede Kamer over de motie-Klein, die stelt dat de zogenaamde ‘kostendelersnorm’ niet moet gelden bij mantelzorg. De samenwerkende ouderenorganisaties (CSO) vinden dat met ouderen en mantelzorgers tot nu toe onvoldoende rekening is gehouden. De mantelzorgboete moet van tafel.

De CSO – spreekbuis van de samenwerkende seniorenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM – is zeer teleurgesteld over de invoering van de kostendelersnorm. “Wij vinden dat als er sprake is van mantelzorg, de huidige regeling (geen korting voor de AOW-er en geen korting voor de mantelzorger) moet blijven gelden. Geen mantelzorgboete, dus”, stelt Hadewych Cliteur, directeur van de CSO, namens de aangesloten ouderenorganisaties.

Kostendelersnorm
Een kostendelersnorm houdt in dat in huishoudens waarin meerdere mensen met een uitkering wonen, op hun uitkering wordt gekort omdat zij de kosten van het levensonderhoud met elkaar kunnen delen. De motie van Kamerlid Klein (50PLUS) verzoekt de regering om, samen met de VNG, te onderzoeken hoe in geval van mantelzorg voor of door AOW-gerechtigden de kostendelersnorm niet toegepast hoeft te worden.

AOW’ers achteruit
AOW-gerechtigden worden het meest getroffen door de kostendelersnorm: soms gaan ze er zelfs meer dan 25% op achteruit. De AOW van zorgbehoevende ouderen die bij hun kinderen inwonen, wordt namelijk verlaagd van 70% naar 50%. Mochten de kinderen een bijstandsuitkering hebben, dan zal deze ook verlaagd worden. Deze maatregel ontmoedigt mogelijk dat kinderen bij hun hulpbehoevende ouders zullen intrekken, met alle gevolgen van dien. Dat staat ook haaks op het voorgenomen kabinetsbeleid – in het kader van de nieuwe WMO – om ouderen langer zelfstandig te laten wonen en mantelzorg te verstevigen.

Ook amendementen
In een Kamerdebat dat vorige week donderdag plaatsvond, zijn er naast de motie Klein ook twee amendementen ingediend die betrekking hebben op de kostendelersnorm en mantelzorg. Een amendement van CDA, 50Plus en de SP stelt voor om de AOW uit de kostendelersnorm te halen. Een tweede amendement van de SP en stelt voor om de kostendelersnorm voor mantelzorgers te schrappen.

De samenwerkende ouderenorganisaties willen graag dat de Tweede Kamer de ‘mantelzorgboete’ schrapt. Cliteur: “Wij roepen de Kamerleden dan ook op om de motie-Klein en beide amendementen te steunen.”