Ouderenorganisaties overleggen met Asscher en Klijnsma

Aan de vooravond van Prinsjesdag gaan de samenwerkende ouderenorganisaties op 3 september in gesprek met minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over diverse onderwerpen, waaronder koopkracht en het bevorderen van arbeidsparticipatie van ouderen.

Vorig week sijpelde via de media de berichten naar buiten dat iedereen in Nederland er dit jaar in koopkracht op vooruit zal gaan. Dat lijkt goed nieuws. Koopkracht is één van de onderwerpen waarover de ouderenorganisaties met de Minister in gesprek gaan. Vanaf 2002 laat ouderenkoepel CSO het Nibud jaarlijks koopkrachtberekeningen maken voor verschillende groepen ouderen. CSO-directeur Hadewych Cliteur: “Uit onze NIBUD-berekeningen blijkt dat de koopkracht van ouderen voor sommige groepen ouderen de laatste jaren hard achteruit is gegaan. Dat geldt in het bijzonder voor ouderen met zorgkosten”. Of dat dit jaar weer het geval is zal een nieuw onderzoek aan het licht moeten brengen, tegelijkertijd lijkt een ‘winstwaarschuwing’ aan de Minister op zijn plaats.

Laat talent niet onbenut
Een ander gespreksonderwerp met het ministerie van SZW is het bevorderen van arbeidsparticipatie van ouderen. De leeftijd waarop we met pensioen gaan stijgt en tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat de gemiddelde leeftijd van werknemers daalt. Werkloze 50-plussers komen nauwelijks nog aan de slag. In een eerder overleg heeft Asscher toegezegd maatregelen te nemen. Vooralsnog lijkt er weinig effect. Er liggen aanbevelingen vanuit diverse projecten uitgevoerd door de samenwerkende ouderenorganisaties. Tijd voor een Deltaplan?

Taaleis
Christina Harreveldt, voorzitter van NOOM, pleit in het overleg voor een leeftijdsgrens voor de taaleis. Op 3 juli jl. is het wetsontwerp ingediend dat bijstandsgerechtigden verplicht aan een taaleis te voldoen (33975 nr.3). Het vereiste niveau is het eindniveau van de basisschool (F1). Wie geen inburgeringsexamen heeft gedaan of acht jaar onderwijs heeft gevolgd, wordt verplicht een test af te leggen. De bijstand wordt niet verlaagd indien betrokkene zich binnen een maand bereid verklaart Nederlands te gaan leren. Wie daar niet toe bereid is of bij een daartoe af te nemen toets onvoldoende verbetering / inspanningen laat zien, krijgt zes maanden een korting van 20%, daarna zes maanden 40% en daarna 100%. Ook ouderen met AIO vallen onder deze wet, er is geen leeftijdsgrens. Het ontbreken van die leeftijdsgrens is voor veel ouderen een doorn in het oog. Christina Harreveldt voorzitter van de NOOM pleit voor een leeftijdsgrens: “Wat is de toegevoegde waarde voor een 80 jarige om Nederlands te moeten leren op straffe van een korting, bizar!’’

Stapeling van beleid
De komende jaren gaat er nogal wat veranderen in de samenleving, ‘van verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving’. In rap tempo wordt er gewerkt aan nieuwe wet- en regelgeving. CSO-directeur Hadewych Cliteur: ‘’We zien nu al dat wet- en regelgeving in de praktijk haaks op elkaar staan. Mensen worden als het ware door een ‘frietsnijder’ opgedeeld in partjes. Soms met verstrekkende gevolgen voor met name ouderen’’. Een van de bekendere voorbeelden daarvan is de ‘mantelzorgboete’. Naast het feit dat de mantelzorgboete van tafel moet, is de noodzaak tot afstemming en coördinatie groot. De samenwerkende ouderenorganisaties pleiten voor een coördinerend bewindspersoon.

Lees meer over de uitkomsten van het gesprek.