Ouderenorganisaties: Laat hoogte eigen bijdrage Wmo geen reden zijn dat mensen zorg mijden

Gemeenten geven mensen die gebruikmaken van zorg of andere ondersteuning, nauwelijks of geen informatie over de hoogte van de eigen bijdrage die ze moeten betalen. Daardoor worden veel cliënten maanden later overvallen door soms zeer hoge rekeningen. Dat concludeert de Nationale Ombudsman in zijn rapport ‘Een onverwacht hoge rekening’, dat maart 2016 verscheen. De gedupeerden zijn onder meer chronisch zieken, gehandicapten en ouderen die thuiszorg nodig hebben.

Voor de ouderenorganisaties komen de bevindingen van de ombudsman niet als een verrassing. Al in 2015 hebben zijn hiervoor gewaarschuwd en hun zorgen richting de Tweede Kamer kenbaar gemaakt. De ouderenorganisaties pleitten er destijds voor om mensen tijdig en duidelijker te informeren over de eigen bijdragen en ook voorgesteld daar een landelijk maximum voor vast te stellen. Dit voorkomt dat mensen vanuit financiële motieven afhaken. Dit pleidooi willen we de ouderenorganisaties graag herhalen en onderstrepen.

Solidariteit
De ouderenorganisaties bepleitten al eerder om zichtbaar te maken welk effect de kosten van de zorg op lokaal niveau hebben op de koopkracht van ouderen. Laat ook daarin de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Natuurlijk mogen en moeten gemeenten daarin eigen beleidskeuzen maken. De effecten daarvan zouden wat de ouderenorganisaties betreft echter goed gemonitord moeten worden.”

Maatwerk
De ouderenorganisaties steunen de gedachte achter de decentralisatie van de zorg van Rijk naar gemeenten en ziet ook kansen om met de nieuwe Wmo écht maatwerk te leveren. Voorwaarde is wel dat het zogeheten ‘keukentafelgesprek’, waarbij een gemeente met de burger overlegt over de zorg, serieus wordt genomen. Daarnaast moet werk worden gemaakt van onafhankelijke ondersteuning van cliënten.