Ouderen kind van de rekening

Ouderen worden voor het zesde jaar op rij onevenredig zwaar getroffen door de kabinetsmaatregelen voor 2015. De koopkracht van veel huishoudens stijgt, maar die van de meeste ouderen daalt juist. Ouderen met zorgkosten krijgen de grootste klappen, tot wel min 15%. Dit blijkt uit de koopkrachtberekeningen voor ouderen die het Nibud uitvoerde in opdracht van de CSO, de koepel van ouderenorganisaties waarin NOOM, NVOG, Unie KBO en de PCOB samenwerken.

Prinsjesdag_824x675Veel koopkrachtcijfers lekten al eerder uit. Maar over specifieke typen huishoudens wisten we nog weinig. Onze Nibud-berekeningen geven een breder beeld van de koopkrachteffecten van de regeringsmaatregelen. We lieten de koopkrachteffecten van 59 verschillende huishoudens (met en zonder zorgkosten) berekenen. Daarbij is ook gekeken naar specifieke maatregelen, zoals het afschaffen van compenserende maatregelen en woonkosten en kosten op het terrein van de zorg.

Ouderen erop vooruit?!
Uit de Nibud-plaatjes blijkt dat de koopkracht van alleenstaande ouderen met alleen AOW iets achterblijft. Alleenstaande ouderen met een aanvullend pensioen van 10.000 euro per jaar gaan er 1,2% op achteruit. Oudere echtparen gaan er allemaal op achteruit. Ook hier is de koopkrachtachteruitgang van het echtpaar met een aanvullend pensioen van 10.000 euro het grootst (1,9%). Dit wordt veroorzaakt door de versnelde afbouw van de zorgtoeslag.

Ouderen met zorgkosten: daling tot 15%
De grootste pijn ligt bij de ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben. De bezuinigingen in de zorg hebben tot gevolg dat deze ouderen het meest getroffen worden. Zij leveren meer in dan de ouderen zonder zorgkosten. Alle ouderen met zorg gaan er in koopkracht op achteruit. De koopkrachtachteruitgang kan wel 4,8% bedragen. Ook bij de ouderen die zorg nodig hebben zien we dat de koopkracht van de alleenstaande c.q. echtpaar met een aanvullende pensioen van 10.000 euro fors getroffen worden met een koopkrachtachteruitgang van 3,1% resp. 3,5%. Dit als gevolg van het wegvallen van de Wtcg-korting op de eigen bijdrage van 33%. Als de oudere ook  huishoudelijke hulp heeft, die volgend jaar zelf betaald moet gaan worden, dan zien we koopkrachtdalingen van 10 tot 15 procent als gemeenten niets doen aan compensatie.

Stapelgek van stapeling
Wat vinden de ouderenorganisaties hiervan? Directeur Hadewych Cliteur van koepel CSO: “Senioren zijn met deze plannen slechter af dan vergelijkbare huishoudens van 65-minners. Onze ouderen zijn bereid om de bezuinigingen mee te dragen. Maar zij dringen wel aan op evenredigheid. CSO pleit voor een samenleving waarin sprake is van solidariteit tussen de inkomensgroepen, tussen jong en oud en tussen zieke en gezonde mensen.  Daarin draagt iedereen naar draagkracht bij!”

De CSO en haar achterban zijn zwaar teleurgesteld in deze regering. Ook dit jaar staan er in de rijksbegrotingen veel maatregelen die specifiek ouderen treffen. Hadewych Cliteur: “Deze stapeling van nieuwe maatregelen op oude maatregelen raakt opnieuw ouderen extra, vooral als ze hoge zorgkosten hebben. Wij maken ons zorgen of gemeenten hulpbehoevende ouderen gaan compenseren voor de kosten in de huishoudelijke verzorging.”

Meer informatie:

Het Nibud-rapport voor de CSO kunt u hier downloaden.

Rekenvoorbeeld

 • Alleenstaande 65+, AOW + € 10.000
  • Jaarinkomen: circa € 24.200
  • Minder koopkracht in 2015: – € 252
  • Met zorgkosten: – € 660

   

 • Echtpaar65+, AOW + € 10.000
  • Jaarinkomen: circa € 29.800
  • Minder koopkracht in 2015: – € 528
  • Met zorgkosten: – € 948

 Merk op: AOW + € 10.000 is een inkomensgroep beneden gemiddeld.