Op naar Den Haag: 2 december protest-wandeltocht naar Eerste Kamer

Bij de bespreking van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) deze week ging het nauwelijks over gepensioneerden. Opnieuw bleek dat politiek Den Haag nauwelijks aandacht heeft voor de ouderen. En dat terwijl de koopkracht van ouderen al jaren evenredig daalt en de kosten zich blijven opstapelen. Het kabinet blijft doof voor noodkreten en verbetervoorstellen. De grens is bereikt, daarom gaan we dinsdagmiddag 2 december naar Den Haag! Gaat u mee? 

De Eerste Kamer buigt zich dinsdag over de nieuwe pensioenregels. FNV, CNV en de koepel van samenwerkende ouderenorganisaties CSO vinden de gevolgen van deze pensioenregels onacceptabel. Pensioenfondsen moeten onnodig hogere buffers aanhouden en de pensioenuitkeringen worden de komende tien tot vijftien jaar bevroren. Gepensioneerden en iedereen die in de toekomst met pensioen gaat, zien hierdoor hun koopkracht flink achteruit gaan. En dat komt bovenop alle andere stijgende kosten van bijvoorbeeld de zorg en huur om er maar enkele te noemen.

Protest groeit
De groep protesterende organisaties groeit met de dag. De ouderenorganisaties, de pensioenverenigingen en vakbonden willen gehoord worden en willen beleid dat eerlijk is voor alle generaties. Dinsdagmiddag willen zij de leden van de Eerste Kamer overtuigen van de slechte pensioenplannen en de andere regeringsmaatregelen die daar bovenop komen.

Wandeltocht
De organisaties houden een protest-wandeltocht, waarna Gijs van Dijk (namens FNV) en Jaap van der Spek (namens KNVG, NVOG, Unie KBO en PCOB) zullen spreken. Hierna biedt een delegatie handtekeningen en steunbetuigingen aan Eerste Kamerleden aan. Laten we proberen zoveel mogelijk mensen in Den Haag te krijgen! Bent u het ook zo zat, alle maatregelen die u direct in de portemonnee raken? Laat u dan zien en horen op 2 december! Kom naar Den Haag en laat de Eerste Kamer weten hoe u erover denkt!

Wanneer? 2 december 2014

Hoe laat? 15.00 uur

Waar? Nieuwe Kerk Spui 175, Den Haag

We verzamelen met alle organisaties om 15.00 uur bij de Nieuwe Kerk. Graag tot dan!