Mantelzorgboete blokkeert solidariteit tussen generaties

Steeds vaker gaan hulpbehoevende ouderen bij hun kinderen inwonen. Deze ontwikkeling past helemaal in de denkbeelden van het kabinet over de participatiemaatschappij. Mensen zorgen meer voor elkaar en de collectieve kosten van de zorg worden lager. Waarom dan een boete op deze solidariteit tussen de generaties?

Ouderen willen tegenwoordig zelf zolang mogelijk thuis blijven wonen. Als dat niet meer mogelijk is, zoeken ze naar andere woonvormen. Voorheen was dat vaak een verzorgingshuis, tegenwoordig niet meer. Nu wordt gezocht naar mogelijkheden om voor elkaar te kunnen zorgen. De mogelijkheden daarvoor zijn groter geworden. Denk aan een mantelzorgwoning op eigen erf of aan een meergeneratiewoning. Of inwonen bij de kinderen.

Extra kosten
De beslissing om bij kinderen te gaan inwonen is een ingrijpende beslissing. Het gaat om situaties waarbij ouderen niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Zonder de zorg van hun kinderen, moeten ouderen een beroep doen op professionele zorg. Inwonen bij de kinderen wil niet zeggen dat ouderen en kinderen minder kosten hebben, zo berekende recent ook het NIBUD en de Federatie Financieel Planners. Het gaat niet om een gezin waarin de kosten van levensonderhoud worden gedeeld, maar om het samenwonen van twee huishoudens met eigen kosten. Eventuele financiële voordelen van het delen van de woning worden teniet gedaan door de extra zorgkosten die deze ouderen hebben.

Straf op solidariteit
De samenwerkende ouderenorganisaties vragen zich af hoe het mogelijk is dat ditzelfde kabinet voorstelt om mensen die bij elkaar zijn gaan wonen en voor elkaar zorgen, te korten op hun inkomen. De hulpbehoevende oudere krijgt een lagere AOW en de mantelzorger met een uitkering wordt eveneens gekort. Op solidariteit staat een straf. De ouderenorganisaties staan voor een solidaire maatschappij waar oud en jong naar elkaar omkijken, een maatschappij waar iedereen naar vermogen (financieel of immaterieel) bijdraagt. We zijn van mening dat mantelzorgers goede mantelzorgondersteuning moeten krijgen. We willen voorkomen dat kinderen en hun zorgbehoevende ouders om financiële redenen niet meer bij elkaar gaan wonen. Juist niet! De ouderenorganisaties vinden daarom dat het kabinet het voorstel om mantelzorgers en hun inwonende ouders te korten, moet schrappen. De Senaat is in juni aan zet!