Kritiek ouderenorganisaties op uitholling pensioenen

afbeelding uitkomsten verkiezingspanel

Stapeling van oude en nieuwe maatregelen leidt tot fors lagere toekomstig bereikbare pensioenen voor werknemers en gepensioneerden. Door het zes jaar lang niet indexeren van hun pensioenopbouw, het fors verlaagde opbouwpercentage en de voorgestelde aanpassing van het financieel toetsingskader (FTK) kan hun toekomstig bereikbare aanvullend pensioen tot 48% dalen.

De gevolgen voor werknemers zijn desastreuzer dan voor gepensioneerden. Dat stellen de samenwerkende ouderenorganisaties CSO en KNVG in hun reactie op het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma, die nieuwe spelregels voor pensioenen wil invoeren. Deze reactie wordt op 3 september tijdens een hoorzitting over het nieuwe financieel toetsingskader in de Tweede Kamer besproken.

Lees hier het standpunt van de ouderenorganisaties.