Koopkracht ouderen in de knel

Ouderen worden voor het achtste jaar op rij onevenredig zwaar getroffen door de kabinetsmaatregelen voor 2016. Tegelijkertijd zijn ouderen nog nooit zoveel genoemd in de Troonrede als dit jaar, dat is positief.

De Koning heeft gezegd dat iedereen iets van het economisch herstel mag merken. Nu is gezegd dat de koopkracht van ouderen op peil blijft. Ten opzichte van de achteruitgang die eerst was uitgelekt, lijkt dat goed nieuws. Maar als heel Nederland er zo’n beetje op vooruit gaat, maar gepensioneerden en werklozen blijven gelijk ten opzichte van nu, dan profiteren zij dus niet mee van het economisch herstel. Bovendien is in de Rijksbegroting geen rekening gehouden met lokale verschillen als het gaat om hoge eigen bijdragen in de zorgkosten, die immers ook raken aan de portemonnee.

Het NIBUD rekent de Rijksbegroting door op de gevolgen voor de koopkracht van alle huishoudens in Nederland. In opdracht van de samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM, heeft het Nibud specifieke koopkrachtplaatjes voor verschillende groepen ouderen doorgerekend. U kunt het rapport hier downloaden.