Koopkracht ouderen in de knel

Stop de StapelingDe koopkracht van ouderen staat al jaren onder druk. Onaanvaardbaar, vinden ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM, NVOG en de KNVG Stop de stapeling!

Koopkracht ouderen blijft dalen
De koopkracht van ouderen dreigt in 2017 voor het achtste jaar op rij te dalen, zo blijkt uit onderzoek van het CBS. Pensioenen worden niet of nauwelijks geïndexeerd. Zorgkosten, eigen bijdragen, eigen risico en premies stijgen, compensaties en fiscale aftrekmogelijkheden verminderen of verdwijnen. Ouderen maken zich serieus zorgen.

Stop de stapeling!
De samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM, NVOG en de KNVG eisen daarom dat het kabinet maatregelen neemt om verlaging van de pensioenen in 2017 tegen te gaan en tijdelijke indexering van pensioenen mogelijk te maken. Ook eisen ze dat dat ouderen vanaf 2017 eenzelfde lastenverlichting krijgen als alle Nederlanders. Dat staat in het manifest dat de ouderenorganisaties op 13 januari 2016 hebben aangeboden aan het kabinet, de Tweede Kamer en de sociale partners.

Er moet nú iets gebeuren tegen de koopkrachtdaling
De koopkrachtplaatjes 2017 voor ouderen komen echter pas in augustus aan bod, als het kabinet de Miljoenennota opstelt. Opmerkelijk, want het CPB meldde al in maart dat de koopkracht voor ouderen met een klein pensioen in 2017 opnieuw negatief wordt, tenzij de overheid maatregelen neemt. Er moet nú iets gebeuren. Zodat het kabinet ditmaal met Prinsjesdag écht iets doet om kortingen op de pensioenen te voorkopen en indexering en herstel van de koopkracht van ouderen mogelijk te maken.

De koopkrachtdaling heeft te maken met een stapeling van maatregelen, zoals:

Te lage dekkingsgraad pensioenfondsen
De dekkingsgraad van de pensioenfondsen blijft te laag. Dat blijkt uit cijfers over het 1e kwartaal van 2016. Hierdoor blijft korten op pensioenuitkeringen een reële optie. De pensioenfondsen waarschuwden eind januari 2016 dat kortingen van de pensioenen niet zijn uit te sluiten. De ouderenorganisaties pleiten voor een toekomstbestendig pensioenstelsel. In het manifest staan voorstellen voor concrete maatregelen.
Lees meer over pensioenen

Stijgende zorgkosten vs. bezuinigingen
Per 1 januari 2015 is de financiering van de zorg flink gewijzigd. Dit gaat gepaard met forse bezuinigingen. En deze bezuinigingen treffen vooral de mensen die veel zorg en ondersteuning nodig hebben: mensen met een chronische ziekte of beperking of én ouderen.
Lees meer over zorgkosten

Afschaffing ouderentoeslag
Per 1 januari 2016 is de ouderentoeslag afgeschaft. Voortaan betalen ouderen evenveel belasting over hun spaargeld en vermogen als iedereen. Dit is nadelig voor groepen ouderen.
Lees meer over de afschaffing van de ouderentoeslag

Eenmaal arm betekent vaak arm blijven
Koopkrachtherstel is belangrijk, vooral voor ouderen die moeten rondkomen van een klein pensioen. Want de kosten stijgen. En eenmaal arm betekent vaak arm blijven. Dat staat in het rapport ‘Een lang tekort; langdurige armoede in Nederland’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Een citaat hieruit: ‘Het merendeel van de arme pensioenontvangers (bijna 60%) heeft te maken met langdurige armoede (langer dan 3 jaar), mogelijk zelfs voor de rest van hun leven.’
Lees meer over de bevindingen in dit rapport van het SCP