Uitgelekte Prinsjesdagstukken: toch koopkrachtstijging voor ouderen?

RTL Nieuws kwam eind vorige week met goed nieuws over de koopkracht van ouderen, gebaseerd op uitgelekte Prinsjesdagstukken: gepensioneerden gaan er 0,2 procent op vooruit in plaats van 1,1% op achteruit. De samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM, zijn voorzichtig positief. Zou onze continue lobby dan nu effect blijken te hebben?

Het kabinet sleutelt kennelijk in aanloop naar Prinsjesdag aan de vermogensbelasting (box 3) om de dreigende koopkrachtdaling voor ouderen te compenseren. Kleine spaarders gaan minder belasting betalen. Er zijn nu twee maatregelen uitgelekt: (1) de belastingvrijevoet gaat omhoog met €4.000 tot €25.000 én (2) het fictief rendement over het vermogen wordt afhankelijk gemaakt van de omvang van het vermogen, waardoor dit voor ‘kleine’ spaarders lager wordt dan de 4% waarmee nu gerekend wordt. Ook wordt voorgesteld in box 1 de ouderenkorting te handhaven en zelfs eenmalig te verhogen.

Sparen niet afgestraft
De samenwerkende ouderenorganisaties zijn erg blij met het feit dat sparen door ouderen niet wordt ‘afgestraft’, omdat dit broodnodig is voor de zorgkosten die de ‘oude dag’ met zich mee kan brengen. Maar er blijven twijfels:

  • nog steeds dreigt de ouderentoeslag (box 3) te worden afgeschaft, waardoor voor lagere inkomensgroepen nog steeds de huurtoeslag in gevaar komt;
  • de zorgtoeslag gaat weliswaar met een paar tientjes omhoog, maar dit zal onvoldoende compensatie zijn voor de lichte verhoging van de zorgpremie;
  • de hogere eigen bijdragen op termijn voor de langdurige zorg en de Wmo;
  • mensen met geen of weinig inkomsten (alleen AOW) hebben geen baat bij handhaving, dan wel verhoging van de ouderenkorting.


Einde aan de stapeling?
De samenwerkende ouderenorganisaties hopen dat nu eindelijk een einde komt aan de stapeling van kosten, waardoor de koopkracht van ouderen al jaren achteruit gaat. Hoe het precies uitpakt, weten we pas op Prinsjesdag. Voorlopig lijkt het de goede kant op te gaan.