Kabinet, compenseer de dalende koopkracht van ouderen!

koopkracht

De koopkracht van ouderen blijft al jaren achter bij die van andere huishoudens. De koopkracht blijft niet alleen achter, maar daalt ook de laatste jaren aanzienlijk. Dat concluderen de samenwerkende ouderenorganisaties binnen de CSO. In een brief pleiten we voor compenserende maatregelen. Anders wordt 2014, vooral voor ouderen met zorgkosten, wel een heel duur jaar.

Op 27 maart is er een algemeen overleg tussen de Kamercommissie SZW en de minister waarin de koopkracht centraal staat. PCOB, Unie KBO, NVOG en NOOM laten als koepel CSO al een aantal jaren de koopkracht voor groepen ouderen berekenen door het NIBUD. “Ouderen profiteren niet mee, ondanks de lage inflatie, een lager belastingtarief en een voordeligere premie voor de zorgverzekering.” Zo schreef het Nibud in januari over de koopkracht in 2014. Dat vinden wij meer dan zorgelijk. Ouderen profiteren al veel langer niet mee.

2010-2014: aanhoudende achteruitgang
In 2012 ging iedereen er op achteruit. Het Nibud uitte toen al expliciete zorgen over de 65-plussers die al vanaf 2010 een koopkrachtdaling incasseren. 2013 was voor de meeste ouderen eveneens een slecht jaar: zij werden geconfronteerd met een forse koopkrachtdaling die veel hoger was dan de koopkrachtdaling van huishoudens van 65-minners met vergelijkbare inkomens. Ouderen die veel zorgkosten hebben, zijn daarbij nog harder geraakt. Dit staat in het rapport van Bureau Nyfer, in opdracht van CSO opgesteld, naar de effecten van het kabinetsbeleid op de koopkracht van 65-plussers.

Ook al trekt de economie aan, toch hebben ouderen ook in 2014 minder te besteden. De daling van de koopkracht is minder dan werd verwacht op Prinsjesdag, maar toch is er nog steeds sprake van daling. Dit in tegenstelling tot de koopkracht van 65-minners. Zeker voor ouderen met zorgkosten is dit een lastig jaar. Het achterblijven van de koopkracht van (kwetsbare) ouderen vinden de ouderenorganisaties ongewenst.

Compensatie nodig
Daarom de oproep aan de Kamercommissie SZV: dring er bij de bewindspersonen op aan om de dalende koopkracht te compenseren, zodat ouderen in koopkracht niet achterblijven bij 65-minners. Onze specifieke vragen staan verwoord in de brief die we hebben gestuurd naar de Kamercommissie. Het Algemeen Overleg over Koopkracht vindt plaats op donderdag 27 maart 2014.

Lees hier de brief aan de Kamercommissie.

Hier vindt u de Nibud-berekeningen koopkracht Prinsjesdag 2013.