In de media

 • Gemeenten houden geld over van Wmo-budget ondanks verwachte tekorten

  Drie op de vier gemeenten houden (fors) geld over van het budget voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Dit meldt Binnenlands Bestuur naar aanleiding van onderzoek van cijfers over 2015 die gemeenten naar buiten brengen. De ouderenorganisaties zien hiermee bevestigd dat de gemeenten te fors hebben bezuinigd. Er is overigens nog geen totaaloverzicht, omdat nog niet alle gemeenten cijfers publiceerden.
  Lees meer >
 • Ouderenorganisaties: Laat hoogte eigen bijdrage Wmo geen reden zijn dat mensen zorg mijden

  Gemeenten geven mensen die gebruikmaken van zorg of andere ondersteuning, nauwelijks of geen informatie over de hoogte van de eigen bijdrage die ze moeten betalen. Daardoor worden veel cliënten maanden later overvallen door soms zeer hoge rekeningen. Dat concludeert de Nationale Ombudsman in zijn rapport ‘Een onverwacht hoge rekening’, dat maart 2016 verscheen. De gedupeerden zijn onder meer chronisch zieken, gehandicapten en ouderen die thuiszorg nodig hebben.
  Lees meer >
 • Ouderen en zorgbehoevenden teleurgesteld over koopkracht

  De koopkracht van ouderen blijft volgend jaar achter bij die van andere inwoners en daar zijn de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM, NVOG en KNVG teleurgesteld over. "De vijf miljard aan lastenverlichting landt vrijwel niet bij ouderen. De koopkracht van veel AOW'ers blijft volgend jaar in de min", zeggen ze. "De aangekondigde koopkrachtreparatie door het kabinet is dus niet geslaagd."
  Lees verder op de website van de NOS >
 • Grote verschillen in inkomenssteun zorggebruiker

  Ouderen en mensen met een beperking voelen sterk in hun portemonnee in welke gemeente ze wonen. De verschillen in financiële bijdragen voor de zorg zijn zo groot, dat belangenorganisaties er opnieuw over aan de bel trekken bij de Tweede Kamer. Sommige gemeenten doen nauwelijks iets, of alleen voor de laagste inkomens. Het verschil met andere gemeenten kan oplopen tot 900 euro, concludeert ouderenorganisatie Unie KBO na onderzoek van de situatie in veertig gemeenten.
  Lees hier verder >
 • Welke Prinsjesdagplannen zijn al bekend?

  Het kabinet heeft de begroting rond. Welke plannen zijn al bekend? Volgens de NOS gaan de meeste Nederlanders gaan er volgend jaar op vooruit. Werkenden met een minimuminkomen profiteren het meest. Zij krijgen er volgens de koopkrachtplaatjes (zie onder) 5,3 procent bij. Gepensioneerden en mensen met een uitkering gaan er niet op achteruit. In de oorspronkelijke plannen moesten deze twee groepen nog koopkracht inleveren. Maar de minnen zijn inmiddels weggepoetst. Het kabinet heeft voor het komende jaar 500 miljoen euro extra te besteden.  De meevallers gaan voornamelijk naar Defensie en naar de zorg.
  Lees verder op de website van de NOS >
 • NU.nl: ouderen ontzien bij verhoging AOW-leeftijd

  DEN HAAG - Een verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar, zoals het kabinet voorstaat, zal niet zonder overgangsregeling voor oudere werknemers worden doorgevoerd. "Eén ding is zeker; het betekent niet dat men van de ene op de andere dag twee jaren langer moet werken", aldus minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) maandag op een bijeenkomst van de koepel CSO van ouderenorganisaties.

  Lees het artikel hier >
 • Trouw: helft van de ziekenhuizen niet seniorvriendelijk

  De helft van de ziekenhuizen voldoet niet aan het keurmerk voor seniorvriendelijke ziekenhuizen. Dat bijkt uit de AD Ziekenhuis Top 100 die vandaag is gepubliceerd. Het seniorenkeurmerk is voor de eerste keer opgenomen als een van de maatstaven voor de prestaties van ziekenhuizen. De zorg voor ouderen, die vaak te maken hebben met meerdere kwalen, vereist een samenspel tussen verschillende specialismen. Dat kan vaak beter, blijkt uit het onderzoek.
  Lees het artikel hier. >
 • NOS: Ouderenbonden boos over cijfers

  De ouderenbonden zijn kwaad over de uitgelekte koopkrachtcijfers. Uit die cijfers blijkt dat, zoals verwacht, ouderen het minste zullen profiteren van de koopkrachtgroei. Veel ouderen gaan erop achteruit. Dat geldt vooral voor de groep ouderen met een aanvullend pensioen van meer dan tienduizend euro.
  Bekijk de uitzending. >
 • Nederlands Dagblad: Ouderen verbolgen over aantasting koopkracht

  De koepel van ouderenorganisaties wijst er in ongekend felle bewoordingen op dat de koopkracht van ouderen de laatste jaren is gedaald. ‘Wij zijn de pispaal en het afvoerputje van de overheid’, verklaart directeur Hadewych Cliteur van CSO-ouderenorganisaties. Cliteur doelt op de mogelijke kabinetsmaatregelen die nadelig zijn voor de koopkracht van AOW’ers. Zij gaan meer belasting betalen doordat de zogenoemde ouderenkorting geheel of gedeeltelijk gaat wegvallen. Dit moet de schatkist bijna 400 miljoen euro opleveren.
  Lees het artikel hier >
 • Trouw: ‘Pensioen wordt uitgehold tot de helft van wat het was’

  Ouderenbond: Niet indexeren van pensioenen slecht voor jong en oud, en onnodig bovendien

  De nieuwe pensioenregels van staatssecretaris Jetta Klijnsma zijn gemaakt om het instituut pensioenfonds te versterken. Dat gaat ten koste van zowel jongeren als ouderen, schrijven de samenwerkende ouderenorganisaties CSO/NVOG/KNVG aan de Tweede Kamer. Schrap de plannen, betogen zij. Dat kan toekomstige gepensioneerden 48 procent aan koopkracht schelen.

  Lees het artikel. >
 • NOS: “Schrijnende verhalen over verhuizingen in de ouderenzorg”

  Bij het meldpunt Gedwongen Verhuizingen in de ouderenzorg zijn in minder dan in een week tijd vijfhonderd meldingen binnengekomen. Tientallen tehuizen sluiten omdat minder mensen recht hebben op een plaats binnen zo'n instelling. Het meldpunt is een initiatief van de Patiëntenfederatie NPCF, het Nationaal Ouderenfonds en ouderenkoepel CSO. En de drie organisaties zijn geschrokken van de verhalen die zij hoorden. Wilna Wind van de Patiëntenfederatie NPCF.
  Bekijk de uitzending. >
 • Nederlands Dagblad: honderden meldingen verplichte verhuizing

  Tweehonderd mensen die moeten verhuizen omdat hun zorginstelling sluit, hebben zich de afgelopen week gemeld bij het meldpunt Verplichte Verhuizing. Dat maakte patiëntenfederatie NPCF gisteren bekend. Naast mensen die zelf verplicht moeten verhuizen, hebben zich ook enkele honderden personen gemeld die bezorgd zijn over de ontwikkelingen. De NPCF opende het meldpunt samen met het nationaal Ouderenfonds en ouderenkoepel CSO.
  Lees het artikel. >
 • Trouw: meldpunt voor ouderen die moeten verhuizen

  Er komt een landelijk meldpunt voor ouderen en andere mensen in een zorginstelling die gedwongen moeten verhuizen. Ook kunnen mensen zich melden die een verhuizing vrezen.
  Lees het artikel hier. >
 • Meldpunt gedwongen verhuizen in de Telegraaf

  Samen met patiëntenfederatie NPCF en het Nationaal Ouderenfonds starten de PCOB, Unie KBO, NVOG en NOOM, verenigd in ouderenkoepel CSO, een meldpunt voor mensen die ervaring hebben met gedwongen verhuizingen uit zorginstellingen of zich hier ernstige zorgen over maken. De organisaties vrezen dat mensen te maken hebben met ongewenste gevolgen en grote onzekerheid, en willen de knelpunten in beeld krijgen.  
  Ouderenorganisaties starten Meldpunt gedwongen verhuizen >
 • NOS: 2/3 ziekenhuizen niet ‘seniorproof’

  45 ziekenhuizen krijgen het nieuwe keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis. Verschillende ouderenorganisaties bundelden hun krachten om het keurmerk te ontwikkelen. 130 ziekenhuizen werden onder de loep genomen. Van alle 70-plussers die in het ziekenhuis worden opgenomen, komt 1 op de 3 er slechter uit dan dat ze er in zijn gegaan. Het betreft dan niet zozeer verergering van de ziekte, maar bijvoorbeeld functieverlies door valpartijen of ondervoeding. Deze cijfers, uit een rapport van artsenorganisatie KNMG over zorg voor kwetsbare ouderen, vormden voor de ouderenbonden aanleiding om het keurmerk te ontwikkelen.
  Bekijk hier de uitzending. >
 • Nederlands Dagblad: Bonden en 50Plus begraven strijdbijl

  De lucht is geklaard tussen de ouderenbonden en 50Plus. Donderdag spraken de bonden met 50Plus-leider Henk Krol, nadat zij een dag eerder kritiek uitten op de ouderenpartij. Die zou teveel aansturen op een tweedeling tussen jongeren en ouderen.
  Lees het artikel >
 • NJR: jongeren opgelucht door kritiek ouderenbonden op 50Plus

  NJR, de koepelorganisatie van jongerenorganisaties in Nederland, is opgelucht door kritiek die ouderenbonden CSO, PCOB, NVOG, Unie KBO en NOOM vandaag in Trouw uiten op ouderenpartij 50plus. Volgens NJR brengt dit een generatiebrede aanpak van de economische problemen dichterbij.
  Bezoek de website >
 • Omroep Max live: Oudenbonden niet blij met 50Plus partij

  Ouderenbonden zijn niet blij met de komst van de 50Plus partij. Op donderdagochtend 28 maart 2013 vond er een gesprek plaats met Henk Krol en verschillende vertegenwoordigers van de ouderenbonden. We praten hierover met Henk Krol en Wim van Minnen, een van de vertegenwoordigers van de ouderenbonden.
  Bekijk de uitzending >
 • BNR: 50PLUS pareert kritiek ouderenbonden

  50PLUS doet het goed in de peilingen, maar ouderenbonden zijn kritisch over de politieke partij van Henk Krol. Ze vinden dat de partij een wig drijft tussen jongeren en ouderen.
  Beluister de uitzending >
 • WNL: Zorg om generatieconflict

  Ouderenbonden NOOM, NVOG, PCOB en Unie KBO vinden dat de 50PLUS-Partij een wig drijft tussen ouderen en jongeren. Dat de partij het opneemt voor één groep in de samenleving zorgt voor een generatieconflict.
  Bekijk de uitzending >
 • NOS: Ouderenbonden niet blij met 50Plus

  Ouderenbonden zijn niet blij met de komst van de ouderenpartij 50Plus. De voorzitters van vijf bonden zeggen dat er sinds de komst van de politieke partij van Henk Krol een tweedeling is ontstaan tussen jongeren en ouderen. Door een partij specifiek voor ouderen op te richten, ontstaat bijna vanzelf een generatieconflict, meent de koepel van ouderenorganisaties CSO en de ouderenbonden PCOB, Unie KBO, NVOG en NOOM, met samen meer dan een half miljoen leden. 50Plus hoeft daarom niet te rekenen op de stemmen van de voorzitters van de bonden.
  Bezoek de website >
 • Goedemorgen NL: Ouderenbonden hebben niks met 50Plus

  Je zou zeggen dat het de natuurlijke achterban is, maar de ouderenbonden hebben niets met 50plus, blijkt uit een rondgang van dagblad Trouw. Gesprek met Wim van Minnen, directeur van CSO, koepel van ouderenorganisaties.
  Beluister de uitzending >
 • Trouw: Ouderenbonden nemen afstand van 50Plus

  50PLUS doet het goed in de peilingen, maar ouderenbonden zijn uiterst kritisch over de politieke partij van Henk Krol. Uit een rondgang van dagblad Trouw blijkt dat NOOM, NVOG, PCOB en Unie KBO niet gelukkig zijn met deze 'one issue'-partij.
  Lees het artikel op nu.nl >
 • WNL: Stop die belastingverhoging

  Meer dan 20.000 handtekeningen van 65-plussers. Die moeten er voor zorgen dat een belastingverhoging voor niet-werkende ouderen wordt teruggedraaid. Sinds 1 januari van dit jaar maakt een wijziging van de belastingen de loonstrook eenvoudiger. Maar de mensen die zijn uitgewerkt, worden hierdoor extra belast. En dat moet afgelopen zijn, vinden ze.
  Bekijk de uitzending >
 • AT 5: Geen solidariteit tussen de generaties door crisis

  Het discussieprogramma 'De stelling van Amsterdam'  besteedt op 28 februari aandacht aan de stelling 'er is geen solidariteit tussen de generaties vanwege de economische crisis.'  "Een waardeloze stelling", aldus Wim van Minnen die ouderenorganisaties NOOM, NVOG, PCOB en Unie KBO in het programma vertegenwoordigt.
  Bekijk de uitzending >
 • RTV Utrecht: kabinetsplannen zijn tegenstrijdig

  Op donderdag 28 februari interviewt RTV Utrecht CSO-directeur Wim van Minnen over de tegenstrijdige plannen van het kabinet. Aan de ene kant wordt de toegang tot een verpleeghuis moeilijker, terwijl er aan de andere kant wordt bezuinigd op de thuiszorg. Dat werkt elkaar tegen, betoogt Wim van Minnen namens de samenwerkende ouderenorganisaties NOOM, NVOG, Unie KBO en PCOB. Ook hinderen deze bezuinigingen de zelfstandigheid van ouderen.
  Bekijk de uitzending >
 • Radio 1 journaal: Start campagne Ouderen in actie

  De samenwerkende ouderenorganisaties kondigen op Radio 1 aan dat ouderen in actie komen. Allereerst tegen de belastingverhoging, die voor ouderen nadeliger uit kan pakken dan voor werkenden. Ouderen kunnen hun handtekening zetten onder een petitie. Directeur van ouderenkoepel CSO, Wim van Minnen, ligt op Radio 1 de actie toe.
  Beluister de uitzending >
 • Trouw: Er is geen tegenstelling tussen jong en oud

  In dagblad Trouw is op donderdag 14 februari een voorpagina-artikel verschenen waarin vertegenwoordigers van ouderen en jongeren duidelijk maken dat het debat tussen deze generaties onnodig en zelfs gênant is. FNV Jong, CNV Jongeren en de ouderenbonden NVOG, NOOM, PCOB, Unie KBO en Anbo slaan de handen ineen.
  Lees het artikel >
 • Debat op 2: Zijn ouderen de klos?

  De ouderen lijken de eindjes niet meer aan elkaar te kunnen knopen. Hun koopkracht neemt af, van de opgebouwde pensioenen blijft soms nog maar weinig over en voor de benodigde zorg moeten ze steeds meer zelf bijdragen. In het tv-programaa ‘Debat op 2′ wordt gediscussieerd over de vraag: Worden de ouderen te hard gepakt? Heeft het kabinet Rutte II te weinig rekening met hun gehouden? De huidige crisis treft iedereen. Maar zijn vooral oudere mensen de klos? Of klagen ze te veel en moeten ook zij in deze economisch zware tijden lijden?
  Bekijk de uitzending >
 • Radio 1: Gepensioneerden in de hoek waar klappen vallen

  De samenwerkende ouderenorganisaties verenigd in de CSO (PCOB, NVOG, NOOM en Unie KBO), voelen zich gefrustreerd dat in april een groot aantal pensioenfondsen de pensioenen moet verlagen. Deze dreiging hing al geruime tijd in de lucht en het is buitengewoon treurig dat geen andere oplossingen gevonden zijn om deze maatregelen te voorkomen. Gepensioneerden zitten zo voortdurend in de hoek waar alle klappen vallen. De ouderenbonden worden door steeds meer leden gebeld met klachten over hun inkomensachteruitgang dit jaar. Voor de komende jaren zal dit beeld niet veranderen. Ze willen betrokken zijn bij besprekingen van minister Asscher met de werknemers- en werkgeversorganisaties. Bij de achterbannen van de ouderenorganisaties neemt de roep om in verzet te komen toe.
  Beluister de uitzending >
 • De Gids FM: Vermogende ouderen betalen meer voor zorg

  Ouderen moeten voortaan hun eigen vermogen aanspreken voor hun zorg. Wie vermogen heeft, betaalt sinds 1 januari mee aan de AWBZ. Het regent klachten en er is forse kritiek op hoe deze nieuwe AWBZ-regeling voor vermogende ouderen uitpakt. Die moeten voortaan hun eigen vermogen aanspreken voor hun zorg. Een gesprek met Wim van Minnen, directeur van de koepel van ouderenorganisaties CSO en ook aangeschoven aan tafel Guus Schrijvers, emeritus-Hoogleraar gezondheidseconomie.
  Beluister de uitzending >
 • Meldpunt! Max: Armoede ouderen onder Rutte II

  Onder Rutte II zakken minstens 200.000 ouderen door het financiële ijs. Dat blijkt vanavond uit een groot koopkrachtonderzoek dat verricht is door bureau Nyfer in opdracht van de CSO, de koepel van de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM. Vanavond live in Meldpunt!, het consumentenprogramma van omroep MAX.
  Bekijk de uitzending >