Concept nieuwe pensioenregeling

Afgelopen vrijdag stemde het kabinet in met nieuwe pensioenregels, die vanaf 2015 moeten gaan gelden. De nieuwe pensioenregels gaan nu naar de pensioenwereld voor consultatie. De komende twee maanden kunnen de verschillende fondsen de effecten op hun pensioenpremie in kaart brengen en dit aan het kabinet terugkoppelen, zegt staatssecretaris Klijnsma. Het streven is dat er voor de kerst een wetsvoorstel in de Tweede Kamer ligt. De ouderenorganisaties bereiden zich gezamenlijk voor op een goede inbreng in deze discussie. Daartoe wordt eerst op  30 juli een informatieve bijeenkomsten met ambtenaren bijgewoond, waarna onze deskundigen aan de slag gaan.

KlijnsmaDe overgang naar nieuwe pensioenregels is ingewikkeld, omdat duidelijk is geworden dat de voorstellen zullen betekenen dat de (kostendekkende) premies fors omhoog moeten en dat daardoor het ingecalculeerde bedrag van bijna 3 miljard (verlaging van het opbouwpercentage tot 1,75%) bij lange na niet wordt gehaald. Er lijkt zelfs sprake te zijn van een verlies aan belastinginkomsten, terwijl de koopkracht van werknemers erop achteruit gaat. Het beestje zal nog wel vele staartjes blijken te hebben.

Een redelijk en vrij zeker pensioen, nu en voor onze kinderen in de toekomst, vraagt offers, maar of de politici deze discussie met sociale partners en met ouderenorganisaties willen aangaan, is zeer de vraag. Bovendien is er niet veel tijd meer, want in december moet de wet ingediend worden, wil invoering per 1 januari 2015 haalbaar zijn.