Brief aan Eerste Kamer: wetsvoorstel nFTK intrekken óf verduidelijken

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) moet haar wetsvoorstel voor aanpassingen van de pensioenregels verduidelijken óf het voorstel intrekken. Verduidelijking is nodig om de pensioensector ervan te overtuigen dat Klijnsma’s visie leidt tot meer vertrouwen in het pensioenstelsel. Dat stellen de gezamenlijke ouderenorganisaties CSO, KNVG en NVOG in een brief aan de Eerste Kamer. Die spreekt zich nog dit jaar uit over de wet, nadat de Tweede Kamer deze onlangs heeft aangenomen.

Ouderenorganisatie CSO stelt in de brief dat bij de Wet nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK) het onderlinge begrip tussen overheid en het pensioenveld volkomen ontbreekt. ‘In deze eindfase van de behandeling van het Wetsvoorstel moet de staatssecretaris óf haar Wetsvoorstel intrekken óf  het pensioenveld alsnog overtuigen dat haar visie bij deelnemers en gepensioneerden tot meer vertrouwen in ons pensioenstelsel zal leiden. Daartoe zal de staatssecretaris vele punten alsnog moeten verduidelijken’, schrijft Jos Berkemeijer, CSO-voorzitter Pensioenen, meden namens KNVG en NVOG.

In gesprek
Pensioendeskundigen wisselden op 18 november van gedachten met de Vaste Commissie van SZW in de Eerste Kamer. Eerder brachten de ouderenorganisaties al vele kritische opmerkingen in. Deze komen er op neer dat de pensioensector vindt dat de Wet nFTK schadelijk is voor zowel actieven als gepensioneerden en bovendien schadelijk is voor de economische ontwikkeling van Nederland, gezien de negatieve koopkrachteffecten. In een tweede brief aan de Eerste Kamer stellen de organisaties hierover een zestal principiële vragen.

Ten slotte is met de brieven aan de Eerste Kamer ook de vragenlijst van 14 augustus over het wetsvoorstel aanpassing FTK meegestuurd.

Lees hier de brief aan de Vaste Commissie SZW

Lees hier de brief aan de Eerste Kamer-fracties

Lees hier de vragenlijst