Belastingplan 2015: slecht nieuws voor ouderen

geld

Als het Belastingplan 2015 wordt aangenomen, zal in 2016 de ouderentoeslag afgeschaft worden en de ouderenkorting versoberen. Dat heeft grote gevolgen voor ouderen. De samenwerkende ouderenorganisaties pleiten voor het niet invoeren van deze maatregelen en hebben gisteren nogmaals een brief met bezwaren gestuurd aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

6 oktober schreven we ook al een brief aan de Tweede Kamer om bezwaar te maken tegen het wetsvoorstel. Maandag 3 november heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën antwoord gegeven op vragen van de leden van de Tweede Kamer over het Belastingplan 2015.  Hij noemde het afschaffen van de ouderentoeslag daarbij een “evenwichtig pakket waarbij ouderen met een laag inkomen zoveel mogelijk ontzien worden”. Onbegrijpelijk, vinden de ouderenorganisaties. Het afschaffen van beide regelingen brengt ouderen immers weer in een nadelige positie ten opzichte van 65-minners. En het zijn vooral ouderen met een laag inkomen en een bescheiden gespaard vermogen vanaf circa €20.000 (per persoon) die door deze maatregelen worden getroffen.

Het Belastingplan is een wetsvoorstel dat met Prinsjesdag wordt aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Het plan bestaat uit fiscale maatregelen voor  het inkomensbeleid en de fiscale uitwerking van al aangekondigde maatregelen. Als de Kamerleden instemmen met het Belastingplan 2015 treedt de wet op 1 januari 2015 in werking. Opmerkelijk is dat in het plan voor 2015 al maatregelen voor 2016 worden genoemd. De samenwerkende ouderenorganisaties pleiten voor het niet invoeren van deze maatregelen omdat op dit moment nog geen enkel inzicht is over de effect van de stapeling van maatregelen of welke daar in 2016 nog bovenop komen.

> Lees hier onze bezwaarbrief van 6 oktober
> Lees hier het vervolg van 4 november

Update:
Dinsdag 11 en woensdag 12 november is het Belastingplan 2015 in de Tweede Kamer behandeld en aangenomen: helaas was er (nog) geen gehoor voor de bezwaren van de ouderenorganisaties zodat de nadelige gevolgen voor ouderen voorkomen kunnen worden. Het Belastingplan moet nog aangenomen worden in de Eerste Kamer.