Begroting SZW: stapeling voor ouderen

We schreven het al eerder: de begroting SZW betekent slecht nieuws voor koopkracht van ouderen. De samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM (verenigd in de CSO)  bestudeerden de Rijksbegrotingen voor 2015. De CSO en haar achterban is zwaar teleurgesteld in dit kabinet. Ook dit jaar staan er in de begrotingen veel maatregelen die specifiek ouderen treffen. Deze stapeling van maatregelen raakt vooral de ouderen met zorgkosten. Wij maken ons grote zorgen of gemeenten deze ouderen gaan compenseren voor het koopkrachtverlies dat zij hebben als gevolg van de kabinetsmaatregelen.

De CSO stuurde 13 oktober al een brief aan de Kamercommissie. Lees deze hier. 15 november verstuurden wij een vervolg op deze brief, deze leest u  hier. De vaste commissie voor SZW heeft aan de minister een aantal vragen gesteld over de koopkracht. Een aantal van deze vragen gaan over de stapeling van maatregelen binnen huishoudens. De minister geeft in zijn antwoorden een overzicht van het aantal huishoudens dat met een stapeling van 2 of meer en 3 of meer maatregelen te maken heeft. De percentages zijn schokkend. De CSO komt op basis van de cijfers van de minister tot de conclusie dat de koopkracht van heel veel ouderen er veel meer op achteruit gaat dan in de koopkrachtplaatjes van SZW wordt voorgesteld.

Stapeling voor ouderen
Uit de toelichtende stukken en tabellen blijkt dat 29% van alle huishoudens er in koopkracht op achteruit gaat. Voor de groep ouderen is dit percentage echter veel hoger, namelijk 44%. De cijfers geven bovendien maar een beperkt beeld omdat niet met alle maatregelen rekening is gehouden. Om maar eens wat te noemen: de bezuinigingen in de zorg zijn niet meegenomen. Naar aanleiding van vragen vanuit de commissie gaf de minister een overzicht van de huishoudens met een stapeling van 2 of meer maatregelen. De percentages zijn schokkend. Van de 65-plussers met een inkomen beneden modaal heeft 70% te maken met een stapeling van 2 of meer maatregelen. Voor 75-plussers met een inkomen beneden modaal is dit zelfs 78%. Van de chronisch zieke 75-plussers extramuraal loopt het percentage verder op tot 93% en bij intramuraal tot 99%!

Zorgen
De CSO maakt zich grote zorgen of gemeenten deze ouderen gaan compenseren voor het koopkrachtverlies dat zij hebben als gevolg van de kabinetsmaatregelen. Maar vooral maakt de CSO zich zorgen over de effecten die dit koopkrachtverlies zal hebben op deze groep. Wij pleiten dan ook voor compensatie voor de forse koopkrachtachteruitgang waarmee deze groep ouderen in 2015 geconfronteerd zal worden en gaan ervan uit dat Kamerleden dit pleidooi mee neemt in hun vragen en het daarop volgende debat met de minister.