Begroting SZW: slecht nieuws voor koopkracht van ouderen

De samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM (verenigd in de CSO)  bestudeerden de Rijksbegrotingen voor 2015. De CSO en haar achterban is zwaar teleurgesteld in dit kabinet. Ook dit jaar staan er in de begrotingen veel maatregelen die specifiek ouderen treffen. Deze stapeling van maatregelen raakt vooral de ouderen met zorgkosten. Wij maken ons grote zorgen of gemeenten deze ouderen gaan compenseren voor het koopkrachtverlies dat zij hebben als gevolg van de kabinetsmaatregelen.

CSO stuurde een brief aan de Kamercommissie. Lees deze hier.

Dit zijn onze eigen koopkrachtcijfers: de berekeningen die het Nibud voor ons maakte rond de koopkracht van ouderen in 2015. 

Lees ook onze notitie (analyse) over de koopkracht van ouderen van 2012 tot 2014.