Actie ouderenorganisaties laat politiek werk maken van koopkrachtbehoud

Stop de StapelingDe actie Stop de Stapeling, waarmee momenteel duizenden ouderen aandacht vragen voor het beschermen van hun koopkracht, stimuleert politieke partijen om werk te maken van dit thema. De PVV pleit ervoor om alle AOW’ers nog dit jaar €300,- extra te geven omdat zij niet meeprofiteren van de lage rentes. De gezamenlijke ouderenorganisaties willen echter structurele oplossingen en vragen de overheid om €9,- extra AOW per maand (€108 per jaar).

De (online) kaartenactie Stop de Stapeling van ouderenorganisaties KBO, NVOG, KNVG, PCOB en NOOM resulteerde in vijf dagen tijd al in ruim 5.000 oproepen aan politieke partijen. Behalve de PVV zullen waarschijnlijk meer politieke partijen beloftes aan ouderen doen de komende weken. Dat is goed voor de discussie, maar of het boter bij de vis wordt, is nog de vraag.

Manifest
De gezamenlijke ouderenorganisaties KBO, NVOG, KNVG, PCOB en NOOM eisten in februari van 2016 al maatregelen van het kabinet om verlaging van de pensioenen in 2017 tegen te gaan en tijdelijke indexering van de pensioenen mogelijk te maken. Daarnaast eisten ze dat de ouderen vanaf 2017 eenzelfde lastenverlichting krijgen als alle andere Nederlanders. De ouderenorganisaties kondigden toen al aan met acties te zullen komen als het kabinet doof bleef voor de eisen in dit manifest.

Het bedrag van €108,- dat de ouderenorganisaties per jaar van het kabinet eist, is gebaseerd op het MKOB-niveau van 2012 en is daarmee rechtvaardig en realistisch. De MKOB is de Wet Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen. Deze wet werd in 2011 ingevoerd om de koopkrachtvermindering door fiscale beleidsmaatregelen te compenseren. Per 1 januari 2015 is de MKOB echter weer afgeschaft.

Laat uw stem horen
Heeft u al een e-card verstuurd? Verstuur een e-card naar de Tweede Kamer.