Stop de Stapeling

Hartenkreet van senioren: red de koopkracht

De dreigende kortingen op de bedrijfspensioenen houdt gepensioneerden en ook de ouderenbonden al een tijd bezig. Donderdag 21 juli gaven de vijf grootste pensioenfondsen inzicht in hun tweedekwartaalcijfers, waaruit opnieuw blijkt dat de dreiging onverminderd groot blijft. De ouderenorganisaties KBO, NVOG, KNVG, PCOB en NOOM wijzen ouderen in dat kader opnieuw op de actie Stop de stapeling, waaraan al ruim 14.000 mensen deelnamen om aandacht te vragen voor hun koopkrachtsituatie.

Dat de dreiging op pensioenkorting onverminderd groot blijft, komt door de aanhoudende lage rente. Ook hadden de pensioenfondsen last van het Brexit-referendum in Groot-Brittannië. De vijf grootste pensioenfondsen laten een bijna ongewijzigde dekkingsgraad zien tussen het eerste en tweede kwartaal. De aanhoudende lage rente dwingt hen meer geld in kas te houden, zo schrijven de regels voor. De impact op langere termijn van de Brexit-uitslag laat zich nog moeilijk voorspellen. Er is wel sprake van onrust en onzekerheid op de financiële markten, alle beleggers (ook de pensioenfondsen) hebben daar last van.

Ouderenorganisaties KBO, NVOG, KNVG, PCOB en NOOM roepen hun leden, samen 600.000 sterk, op om de Tweede Kamer een persoonlijke kaart of mail te sturen. Hierbij drukken de senioren de Kamerleden op het hart om de inkomens van 65-plussers te sparen en de koopkracht te herstellen. Het is de hoogste tijd, het water staat veel senioren al aan de lippen. Dit blijkt uit eigen onderzoek van de seniorenorganisaties en uit de vele verhalen die er binnenkomen. Daarom is er een online kaartenactie gestart.

Ouderen willen ook op financieel gebied op dezelfde wijze behandeld worden als andere bevolkingsgroepen. Dit vragen ze aan het kabinet, via mail, e-card en briefkaart:

  • Herstel de koopkracht
  • Geen verlaging van pensioenen
  • Stop verhoging van zorgkosten
  • Schrap de mantelzorgboete
  • Verhoog de ouderenkorting
  • Maak afschaffing ouderentoeslag ongedaan
  • Herstel inkomensondersteuning AOW’ers

Kortom: stop de stapeling!

Klik hier om ook een e-card te versturen